Izhod iz enostavnega načina

OPEN BORDERS: Gostujoče predavanje “GRANICE, LJUDI, IMENA: (SEVERNA) MAKEDONIJA I SUSEDNA GRČKA”

Open Borders Logo

OPEN BORDERS in Inštitut za Zgodovinske študije,  ZRS Koper

vas vabi na gostujoče predavanje prof. dr. Irene Stefoske

z naslovom

GRANICE, LJUDI, IMENA:

(SEVERNA) MAKEDONIJA I SUSEDNA GRČKA

ponedeljek, 19. junij 2023, ob 11.00

ZRS Koper, Garibaldijeva 1

Dogodek bo predvajan preko ZOOM-a, registracija je obvezna na povezavi.

Prvi del predavanja obravnava obdobje pred letom 1991 in se osredinja na težavne odnose med SFR Jugoslavijo in Grčijo, s posebnim poudarkom na položaju SR Makedonije in makedonske manjšine, živeče na drugi strani meje, v severni Grčiji. Drugi del predavanja bo posvečen (neuspešnim) poskusom samostojne Republike Makedonije (sedaj Severna Makedonija), da bi se pridružila evropskim integracijskim procesom, kar je bilo zopet tesno povezano s problematičnim razmerjem te države z Grčijo, še zlasti v zvezi s sporom okrog imena “Makedonija”.

Dr. Irena Stefoska je redna profesorica na Inštitutu za nacionalno zgodovino na Univerzi sv. Cirila in Metoda v Skopju. Kot Fulbrightova štipendistka je gostovala na Univerzi Brown v ZDA (2009/2010), s podporo fundacije Robert Bosch je bila tudi gostujoča raziskovalka na programu “Historical Dialogue and Accountability” na Univerzi Columbia (2012). Kot sodelavka oz. vodja je bila udeležena pri več nacionalnih in mednarodnih projektih v zvezi s preučevanjem narodov in nacionalizmov, pa tudi zgodovinskih mitov na Balkanu. V letih 2016-2020 je delovala kot neodvisna poslanka v makedonskem parlamentu, v letih 2020-2021 pa je opravljala delo ministrice za kulturo.

Predavanje bo v srbskem / hrvaškem jeziku.

“This lecture is part of the project OPEN BORDERS- Cold War Europe Beyond Borders. A Transnational History of CrossBorder Practices in the Alps-Adriatic area from World War II to the present that has received funding from the European Research Council (ERC) (Grant agreement No. 101054963)”