Izhod iz enostavnega načina

Študijski ogled kmetijskih teras pod cerkvijo Sv. Jurija v Piranu

Ekipa ZRS SCORE je bila s strani Sveta Krajevne skupnosti Piran povabljena na ogled zemljišča, kjer se nahajajo skupnostni vrtovi Občine Piran.

21. aprila 2023 so se pridružili skupini, ki jo je sestavljalo okrog 30 študentov krajinske arhitekture Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in njihov mentor dr. Marko Dobrilovič, skupaj z več člani lokalne skupnosti, predstavnikom lokalne akcijske skupine (Luka Čibej) in gostiteljico Sandro Loboda, predstavnico Krajevne skupnosti Piran.

Zemljišče se nanaša na manj izkoriščene kmetijske terase, ki se nahajajo pod župnijsko cerkvijo sv. Jurija. Na ta dan zjutraj so terase očistili v okviru čistilne akcije, ki jo je organizirala lokalna skupnost.

Razpravo je odprla podžupanja občine Piran Manuela Rojec in pozdravila tako goste z Biotehniške fakultete kot ekipo ZRS SCORE.

Z vidika sonaravnih pristopov (EBA) se je ekipa ZRS SCORE zavzela za rabo zemljišča v smeri urbanega kmetijstva z obnovo suhozidnih terasnih zidov in možnostjo, da bi zemljišče zadrževalo padavinsko vodo. Zemljišče bi tako optimalno nudilo prostor pridelovalcem zelišč, zelenjave in sadja, ter koristilo padavinsko vodo s cerkvenega hriba, ki zdaj odteka mimo.

Študenti so med ogledom zemljišča le-tega podrobno kartirali. Dostop je bil omejen, saj so suhi zidovi v močno degradiranem stanju. Očitno sta dr. Marko Dobrilovič in dr. Ana Kučan pripeljala prizadevne študente, saj je razprava z njimi odprla zelo dobra vprašanja o potencialni rabi prostora.

Študenti bodo pred poletjem v okviru seminarske naloge pripravili nov načrt rabe zemljišča, ki bo vključeval tako želje Krajevne skupnosti Piran, lokalne akcijske skupine, prispevke mentorjev kot tudi ekipe ZRS SCORE, ki na terasah vidi možnost za pilotno implementacijo EBA v Piranu.

Veselimo se novih idej in skupnega sodelovanja.