Izhod iz enostavnega načina

Določanje lokacij izvedbe pilotnih sonaravnih rešitev za podnebno odporen Piran

Sodelavci na projektu SCORE so se v petek, 14. aprila 2023, sestali s predstavniki Občine Piran in Okolja Piran. Upoštevane so bile tudi smernice predstavnikov Krajevne skupnosti Piran. Namen sestanka je bil preučiti možne lokacije v občinski lasti, kjer bodo izvedene sonaravne rešitve (Ecosystem-based Adaptations, EbA), ki so del načrta za izboljšanje podnebne odpornosti Pirana.

Sonaravnim rešitvam se raziskovalci mednarodnega konzorcija projekta SCORE posvečajo že zadnjih nekaj mesecev. Gre za naravne ekosisteme, ki jih raziskovalci poskušajo poustvariti v obliki urbanih posegov in tako prispevati k blaženju negativnih učinkov podnebnih sprememb in k podnebni odpornosti.

Inovativni del projekta so živi laboratoriji, ki predstavljajo forum za povezovanje vseh lokalnih relevantnih deležnikov. Piran je eden od desetih živih laboratorijev in nedavno so skupaj z deležniki določili nabor možnih EbA.

Na sestanku z Občino Piran, Okoljem Piran in Krajevno skupnostjo Piran so določili možne lokacije in tipe posegov. Raziskovalci si najbolj prizadevajo za rešitve kot so obnove manjših mestnih vodnjakov, obnove teras z vrtovi v suhozidni tehniki in vpeljava manjših zelenih oaz, ki bodo prispevali k blaženju visokih temperatur poleti (žepni parki, zelene strehe in zelene stene).

Vsi deležniki živega laboratorija Piran se posebej zavedajo pomena ohranjanja arhitekturne dediščine zato se pri tem naslanjamo na najnovejše znanstvene izsledke, ki poudarjajo pomen prilagoditev EbA za potrebe ohranjanja kulturne dediščine in širše okoljske in družbene koristi.

Tovrstni sestanki se bodo v okviru živega laboratorija Piran odvijali še v naslednjih mesecih.