Izhod iz enostavnega načina

Izšla je knjiga “Cognitive Implications for Raising Cross-language Awareness in Foreign Language Acquisition” avtorice dr. Tine Čok


Pri priznani britanski založbi Palgrave Macmillan je izšla knjiga z naslovom “Cognitive Implications for Raising Cross-language Awareness in Foreign Language Acquisition” avtorice dr. Tine Čok, sodelavke Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper.

V monografiji se avtorica osredotoča na vlogo medjezikovnega zavedanja pri usvajanju tujih jezikov, zlasti učenju in poučevanju nesorodnih jezikov. V delu združuje teoretične in empirične pristope k proučevanju usvajanja tujih jezikov, s posebnim poudarkom na razhajanja v kognitivnem procesiranju govorcev tipološko različnih jezikov.