Izhod iz enostavnega načina

Razprava z deležniki na temo podnebne odpornosti v Piranu

V sklopu projekta SCORE je bila kot del obalnega mestnega živega laboratorija Piran med 2. in 3. marcem organizirana delavnica. Dvodnevni dogodek se je odvijal v prostorih občine Piran.

Peter Kumer, Erik Kralj in Cécil Meulenberg z Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper so k sodelovanju povabili različne organizacije in občane. Namen dogodka je bila diskusija o sonaravnih rešitvah za izboljšanje podnebne odpornosti Pirana, določitev ciljev živega laboratorija in priprava podnebne strategije za Piran, skozi izvedbo fokusne skupine.

Projekt SCORE je že pošteno zakorakal v svoje drugo leto in se osredotoča na podnebno odpornost majhnega zgodovinskega mesta Piran. Za poletne suše in vročinske valove ter jesensko-zimske obalne poplave se v okviru projekta iščejo sonaravne rešitve v obliki urbanih posegov.

V preteklih mesecih so bili v ta namen storjeni prvi koraki pri načrtovanju prenovljenega sistema zgodnjega opozarjanja in pri obveščanju javnosti o glavnih grožnjah, ki jih prinašajo podnebne spremembe za Piran ter rešitvah zanje. Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje s piransko srednjo šolo, kjer dijaki sodelujejo pri občanski znanosti (zbiranje podatkov o potencialnih mestih za implementacijo sonaravnih rešitev), SCORE ekipa pa “gradi” virtualni Piran, kjer se bodo dijaki in občani v virtualnem okolju igre Minecraft učili o grožnjah, povezanih s podnebnimi spremembami, in o možnih rešitvah zanje.

V letu 2021 je Mediteranski inštitut za okoljske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper postal partner v 10 milijonskem projektu Smart Control of the Climate Resilience of European Coastal Cities (SCORE), ki ga financira Evropska Unija. Cilj projekta je oblikovanje, razvoj, spremljanje in preverjanje novih ukrepov namenjenih reševanju težav povezanih s klimatskimi spremembami (poplave, erozija in posledično izguba biotske raznovrstnosti) na obalnih območjih.