Izhod iz enostavnega načina

Prof. dr. Rado Pišot: »Vključevanje žensk v tehnologijo prinaša bolj ustvarjalne rešitve in večje možnosti za inovacije.«

11. februar obeležujemo kot mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Z mednarodnim dnem je Generalna skupščina OZN želela spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na potrebo po enakopravnih možnostih v znanosti. Dekleta in ženske so ponekod namreč še vedno izključene iz polnega sodelovanja v znanosti.

Čestitke ob dnevu, ki posebej obeležuje vlogo in pomen enakosti spolov pri znanstvenoraziskovalnem delu je vsem raziskovalkam, znanstvenicam in strokovnim sodelavkam izrekel tudi prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper: “Letošnji dan – DigitALL – naslavlja vaš pomemben doprinos na področju inovacij in tehnologij. Vključevanje žensk v tehnologijo prinaša bolj ustvarjalne rešitve in večje možnosti za inovacije, ki zadovoljujejo potrebe širše družbe in spodbujajo enakost spolov. Sicer pa je vaša vloga kot na vseh družbenih področjih tudi v znanosti pomembna prav v vseh njenih disciplinah in vse dni v letu. Hvala za vaš doprinos in iskrene čestitke.”

Sicer pa je bilo po podatkih Statističnega urada Slovenije konec leta 2020 med prebivalkami in prebivalci Slovenije, starimi do vključno 69 let, 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk z doktoratom. Med tistimi, ki so naziv doktorica oziroma doktor znanosti pridobili v letih 2019 in 2020, je bilo 56 odstotkov žensk. Spolna struktura po področjih znanosti pa kaže, da je še vedno delež doktorantk najmanjši pri tehniških in tehnoloških vedah ter najvišji na področju humanističnih ved.

Delež žensk, ki se kasneje zaposlijo v raziskovalni sferi je v Sloveniji tako kot v Evropski uniji nižji, sploh pa ostaja nizek odstotek žensk na vodilnih položajih. Po podatkih Statističnega urada Slovenije število raziskovalk v zadnjih letih ostaja približno polovico nižje od števila raziskovalcev.