Izhod iz enostavnega načina

Zoisovo priznanje v roke prof. dr. Lenartu Škofu

V ponedeljek, 19. decembra 2022 je v Cankarjevem domu potekala slavnostna podelitev nagrad in priznanj Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti. Podeljenih je bilo 15 nagrad in priznanj Republike Slovenije za izjemne dosežke. Med prejemnike se je uvrstil tudi sodelavec Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper), predstojnik Inštituta za filozofske študije  prof. dr. Lenart Škof, in sicer je prejel Zoisovo priznanje za vrhunske znanstvene monografije na področju sodobne filozofije in etike.

Dela Lenarta Škofa v mednarodnem smislu predstavljajo izvirni prispevek k sodobni filozofiji in etiki, utemeljenih na fenomenu diha in ontologiji ljubezni.

Kot so zapisali v obrazložitvi za priznanje: »V svojih znanstvenih monografijah je Lenart Škof v mednarodnem okviru vzpostavil dve novi polji v okviru sodobne filozofije in etike: respiratorno (dihalno) filozofijo ter filozofsko-feministično etiko, temelječo na ontološki matrici ljubezni. Njegova dela s področja filozofije diha so izšla pri vrhunskih mednarodnih založbah in so izjemno aktualna, saj omogočajo navezave na medicinske in družbeno-etične vidike aktualne pandemične krize, premišljajo globalne podnebne spremembe in s tem povezano univerzalno pravico do zraka, povezane pa so tudi s sodobnimi politikami diha, kot je to denimo vidno v širšem okviru gibanja »I can’t breathe«. Ob tem je Lenart Škof utemeljil novo teorijo etike, v kateri filozofijo intersubjektivnosti povezuje s tako imenovano horizontalno transcendenco ter z njo povezanimi spiritualno-telesnimi gestami sočutja in ljubezni. Njegovo poglavitno delo Antigonine sestre: o matrici ljubezni prav v tem okviru prinaša novo interpretacijo grškega mita o Antigoni in je izviren prispevek k novi in na matrici femininosti utemeljeni ontologiji in etiki ljubezni in sočutja, kar je v današnjem času še posebej pomembno sporočilo. Dela so nastala v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Inštituta za filozofske študije.«

Več o letošnjih nagrajencih si lahko preberete TUKAJ.