Izhod iz enostavnega načina

SLOVENSKI ZNANSTVENI INŠTITUTI PODPIRAJO ZAKON O VLADI IN ZAKON O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJE

Člani Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) so na svoji 79. redni seji, ki je potekala 24. 11. 2022 v prostorih Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in na kateri so obravnavali več pomembnih točk v zvezi z delovanjem javnih raziskovalnih zavodov v Sloveniji, delovanjem predstavnikov KOsRIS-a v pomembnih nacionalnih odborih ter o prizadevanjih za izboljšanje pogojev za delovanje slovenske znanosti, izrazili odločno podporo novelama Zakona o Vladi in Zakona o Radioteleviziji Slovenije.

V svoji izjavi so tako zapisali: »Odločno podiramo predlog novele Zakona o Vladi, ki predvideva ustanovitev ločenega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Slovenija je na začetku novega razvojnega cikla in je soočena z globalnimi izzivi zelenega prehoda, digitalizacije in zdravja. Razvoja in uspešnega spopadanja z globalnimi izzivi ne bo brez učinkovitega ministrstva, ki bo lahko povezalo vse relevantne deležnike v teh procesih, in ki bo skrbelo za znanost, raziskovalno dejavnost, visoko šolstvo, tehnologijo in inoviranje. Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije že dlje časa podpira ustanovitev ministrstva, ki bo vključevalo vse te dejavnosti in je prvi nujni korak k nadaljnjemu razvoju naše države. Podpiramo predlog novele  Zakona o RTV, ki ustrezno upošteva zastopanost slovenskih znanstvenikov in umetnikov. Zakonski predlog predstavlja bistveno boljšo rešitev kot obstoječi zakon, v katerem znanstveno okolje ni imelo tako rekoč nobene zastopanosti. Ravno tako je pomembno, da bodo v novem Svetu RTV Slovenije ustrezno zastopani tudi kakovostni in vrhunski kulturni ustvarjalci, ki jih bo imenoval Nacionalni svet za kulturo. Obe rešitvi zagotavljata bolj kakovostno in strokovno sestavo Sveta RTV Slovenije na način, da bo le-ta s področja znanosti, umetnosti in kulture vključeval in predstavljal najboljše kar premore slovenska družba.«