Izhod iz enostavnega načina

PRIREDITEV MLADO OLJČNO OLJE 2022

ZBIRANJE VZORCEV ZA PRIREDITEV MLADO OLJČNO OLJE

Spoštovani oljkarji,

vabimo vas, da z nami sooblikujete prireditev Mlado oljčno olje. S prireditvijo Mlado oljčno olje želimo predvsem vam, oljkarjem, ponuditi možnost, da se predstavite kot vrhunski pridelovalci oljčnih olj v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. Z dogodkom želimo predstaviti različnim deležnikom, predvsem gostincem, novinarjem in splošni javnosti izjemne arome letošnjega mladega oljčnega olja in temu primerno počastiti pridelovalce oljčnega olja vrhunske kakovosti.

ZRS Koper vas ob podpori partnerjev vabi k sodelovanju na prireditvi.

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper vabi, da dostavite vzorce na naslov:

Zelena ulica 8, 6310 IZOLA v času od 3. novembra do 9. novembra med 8. in 16. uro.

Organizator bo pridelovalcem za ocenjena oljčna olja podelil priznanja:

  • naziv Šampiona po izboru mednarodno pooblaščenega nacionalnega panela;
  • naziv Šampiona po izboru gostincev in novinarjev;
  • priznanja (plakete) TOP 10.

Vsak pridelovalec, ki bo sodeloval bo pridobil:

  • rezultate senzorične analize,
  • rezultate NIR-analize kislosti, peroksidnega števila in UV.

Iz programa Javne službe v oljkarstvu se finančno pokriva senzorične analize za 20 prejetih vzorcev, ostali stroški se krijejo iz sponzorskih sredstev.

Pogoji za sodelovanje:

  • Količina pridelka: najmanj 150 l oljčnega olja. V kolikor bo vaše olje izbrano kot nagrajeno,morate zagotoviti 20 l olja za odkup in plasiranje v promocijske namene.
  • Potrebno je dostaviti: 3 steklenice po 250 ml oljčnega olja in 1 pravilno etiketiranosteklenico po 500 ml.

Podrobnejše informacije in program zaključne prireditve najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!