Izhod iz enostavnega načina

MIZŠ izrazilo podporo k trajni rešitvi prostorske problematike laboratorija IZO ZRS Koper

Foto: MIZŠ

Da je zagotovitev novih prostorov laboratoriju Inštituta za oljkarstvo (IZO) Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) nujna in prepotrebna, je na sestanku minuli torek pritrdilo tudi pristojno ministrstvo. Minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič in sekretar dr. Matjaž Krajnc sta si ogledala prostore v katerih trenutno deluje laboratorij IZO ZRS Koper ter se sestala z direktorjem ZRS Koper, dr. Radom Pišotom in rektorico Univerze na Primorskem (UP), dr. Klavdijo Kutnar.

Spomnimo, oktobra 2017 je v izolskem kampusu Livade požar uničil prostore laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, ki od tedaj deluje v začasnih prostorih. Laboratorij, ki je že leta dobro poznan v mednarodnem prostoru, združuje uporabnost raziskovalne opreme in kadra za državne naloge s področja inšpekcijskega nadzora.

Na obisku laboratorija v Izoli in nato na sedežu ZRS Koper so se predstavniki ministrstva seznanili s prostorsko problematiko inštituta ter s tem tudi s kronologijo dogodkov, ki so se zvrstili po uničujočem požaru. Konkretnih rešitev v sodelovanju z UP žal niso uspeli doreči. Minister dr. Papič je izpostavil, da inštituti in laboratoriji ZRS Koper delujejo pretežno v najetih prostorih in prav zato je očitno, da je ZRS Koper iz vidika potrebne raziskovalne infrastrukture resnično podhranjen. Poudaril je tudi, da se iskanje nadomestnih prostorov, ki so bili uničeni v požaru v kampusu Livade za laboratorij IZO ZRS Koper vleče daleč predolgo ter da je zato potrebno skupaj čim prej poiskati trajno rešitev.

»Naše znanstveno-raziskovalno delo dosega mednarodno primerljivost in odličnost, žal pa večina procesa poteka v najetih prostorih. Veseli me, da nam je ministrstvo prisluhnilo, se seznanilo z izzivi in aktualnimi problemi Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper ter nas podprlo pri nadaljnjih rešitvah. Še posebej je za nas spodbudno, da je minister ob zaključku srečanja izpostavil, da mora biti rešitev hitra in trajna!« je ob robu srečanja sklenil dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper.