Izhod iz enostavnega načina

Predstavitev monografije dr. Igorja Guardiancicha SLOVENSKO GOSPODARSTVO NA TRŽAŠKEM IN GORIŠKEM: razvoj, stanje, perspektive

Vabljeni na predstavitev monografije

dr. Igorja Guardiancicha

SLOVENSKO GOSPODARSTVO NA TRŽAŠKEM IN GORIŠKEM:

razvoj, stanje, perspektive,

ki je izšla pri založbi Annales ZRS Koper, v soizdaji Sklada Libero in Zora Polojaz ter SLORI.

Predstavitev monografije bo potekala v sredo, 22. junija 2022 ob 18.30 v zunanjih prostorih TPK Sirena (Trst, Miramarski drevored 32).

Pogovor z avtorjem bo vodil novinar Peter Verč.

Delo naslavlja vprašanje razvoja slovenskega gospodarstva v Italiji v povojnem času, natančneje od podpisa Londonskega memoranduma leta 1954 do nastopa pandemije zaradi bolezni covid-19. Opirajoč se na teorijo institucionalne ekonomije avtor osvetli politično-ekonomski kontekst obdobja, v katerem je manjšinsko gospodarstvo doživelo neverjeten vzpon, in razmere, ki so po razpadu Jugoslavije pripeljale do zloma tedanjega modela družbenega gospodarstva in do posledične prilagoditve novi realnosti, ki je v končni fazi pripeljala manjšinsko skupnost v položaj ekonomske odvisnosti od državnih prispevkov. Monografija ponuja predvsem izredno izčrpen vpogled v institucionalni razvoj slovenskega gospodarstva v Italiji v 21. stoletju. Guardiancich zaključi svoje delo z razmislekom o razvojnih perspektivah in konkretnimi napotki za prihodnji razvoj manjšinskega gospodarstva.   

Iz recenzije doc. dr. Sare Brezigar

Igor Guardiancich je kot ekonomist prevzel veliko nalogo spremljanja razvoja slovenskega gospodarstva v Italiji od leta 1954 do danes. Gre za pogumno delo, saj so dogodki še aktualni in jih ni lahko obravnavati s potrebno odmaknjenostjo. Zato moramo biti avtorju hvaležni za njegov ambiciozni poskus. Bližina obravnavanih dejstev ima lahko tudi pozitivne vidike, saj omogoča uporabo neposrednih virov pričevanja. Toda to se lahko pokaže tudi kot past, ko priče pripadajo različnim in morda nasprotujočim si političnim in ideološkim opcijam. […]

Delo je izčrpna in koristna rekonstrukcija nedavnega razvoja slovenskega gospodarstva v Italiji in trenutnega stanja. Prepričan sem, da se bo njegova uporabnost sčasoma še povečala, saj opozarja na zapleteno obdobje, za katero je bilo značilno delovanje številnih pogosto nasprotujočih si dejavnikov, notranjih in zunanjih, lokalnih, nacionalnih in mednarodnih, političnih in gospodarskih. Prikaz trenutnega stanja bo tudi izhodiščna točka za prihodnje primerjave.

Iz recenzije prof. dr. Giovannija Panjeka