Izhod iz enostavnega načina

Projekt SKIEASY zanimiv za svetovno javnost

Ob zaključku smučarske sezone, ko se bele strmine odevajo v svoje pomladne barve, se na Inštitutu za kineziološke raziskave ZRS Koper lahko pohvalijo z nadvse uspešno izvedbo prvega leta projekta ERASMUS + Sport – Collaborative Partnership »SKIEASY – EASY (izobraževalen, dostopen, preprost, mladosten) pristop k usvajanju veščin pri učenju smučanja«.

»Cilj projekta, ki bo trajal do 31. decembra 2023, je na enostaven način ljudem približati alpsko smučanje. S projektom želimo razviti in v mednarodnem smučarskem svetu vzpostaviti model poučevanja SKIEASY, ki bo prilagojen jezikovni in kulturni raznolikosti učiteljev smučanja iz vseh vključenih območij EU. V sklopu projekta je bilo v sodelovanju s podjetjem Elan med partnerje razdeljenih 300 parov smuči, smučarskih čevljev in palic s posebnim dizajnom SKIEASY in konstrukcijo U-flex, namenjeni prvim zavojem na snegu za otroke, ki prihajajo iz socialno depriviligiranih okolij,« je poudaril prof. dr. Rado Pišot, vodja projekta.

Projektni konzorcij sestavlja devet partnerjev – poleg ZRS Koper kot vodilnega partnerja še IVSS (Mednarodno združenje za obravnavo zimskih športov na šolah in univerzah, Avstrija), ZUTS (Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije), CFVG (Šola učiteljev smučanja v Furlaniji – Julijski krajini, Italija), Oddelek za športne znanosti Univerze v Salzburgu, Avstrija, Kineziološka fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška, Združenje bolgarskih smučarskih šol, Bolgarija, ATUS (Združenje trenerjev in učiteljev smučanja v Bosni in Hercegovini) in Fakulteta za šport in telesno vzgojo Univerze v Nišu, Srbija.

»Projekt smo začeli izvajati v letu 2021 in v tem času organizirali že štiri partnerska srečanja. Prvega v Italijanskem Trbižu, drugega v Bohinju in na Voglu, konec januarja 2022 na Jahorini v Bosni in Hercegovini pa smo izpeljali že pilotno izvedbo modela poučevanja SKIEASY z inovativno opremo na skupini 15 otrok začetnikov. Velika odzivnost in hiter napredek otrok je pokazala, da skupaj s partnerji delujemo v pravi smeri,« je povedala dr. Saša Pišot, koordinatorka projekta.

V sredini marca so v okviru 4. SPE BALKAN SKI konference v smučarskem središču Pamporovo v Bolgariji izvedli peto srečanje projektnih partnerjev SKIEASY, s ciljem usposobiti prve učitelje s SKIEASY certifikatom ter organizirati prvi SKIEASY snežni dan za otroke iz socialno šibkih družin.

Na sami konferenci z več sto udeleženci so vabljeni predavatelji predstavili novosti v znanosti alpskega smučanja. Posebno dodano vrednost so predstavljale delavnice smučarskih šol sodelujočih držav, ki so se spektakularno zaključile z DEMO šovom. »Konferenca je vsekakor izpolnila svoje poslanstvo, da doprinese k odličnosti v poklicu učiteljev smučanja ter izmenjavi teorije in praktičnih izkušenj med člani smučarske skupnosti,« je izpostavila dr. Saša Pišot.

Konec marca je v znanem smučarskem središču na severu Finske, Leviju, potekala generalna skupščina svetovnega združenja INTERSKI, kjer so vse smučarske nacije sveta projektu SKIEASY namenile širšo podporo in ga umestile tudi v program INTERSKI srečanja v letu 2023. Kot je še dodal prof. dr. Rado Pišot je »tovrstna podpora projektu na najvišjem možnem nivoju, tako strokovnem kot tudi znanstvenem, jasen pokazatelj, da obstaja na globalni ravni velika potreba po uporabnikom (tako začetnikom kot smučarskim učiteljem) prijaznem orodju poučevanja smučanja.«

Foto: SPE BALKAN SKI, arhiv ZRS Koper