Izhod iz enostavnega načina

Otrokom v obmejnih območjih želijo približati učenje sosedskih jezikov

Minuli ponedeljek je Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper v okviru projekta »CONTATTI!« pričel z izobraževalnim tečajem za učitelje osnovnošolskih zavodov ob italijansko-slovenski in slovensko-hrvaški meji, ki je potekal na sedežu ZRS Koper. Izobraževanje se v tem tednu nadaljuje preko spleta.

Projekt »CONTATTI!«, v izvirnem znanstvenem naslovu Krepitev (socialno-)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanju in učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBLaLT (J6-3132), je študija s področja uporabnega jezikoslovja in edukacijskega jezikoslovja, katere cilj je okrepiti socialno-konstruktivistično poučevanje in učenje tujega jezika in slovenskega jezika v slovenskih osnovnih šolah na obmejnih območjih in morda v slovenskih osnovnošolskih zavodih na način, da bi poučevanje tujega jezika postalo bolj avtentično, interdisciplinarno, usmerjeno v kritično razmišljanje, kognitivno osnovano, afektivno usmerjeno in družbeno angažirano.

V projekt so vključeni osnovnošolski zavodi ob italijansko-slovenski in slovensko-hrvaški meji, trenutno 20 učiteljic iz treh držav, ki poučujejo sosedske jezike ter slovenski oziroma italijanski jezik kot prvi jezik, zgodovino, geografijo, naravoslovje, druge tuje jezike in likovno umetnost. Poleg ZRS Koper, ki je vodilni partner projekta, pa sodelujeta še Univerza v Novi Gorici in Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani.

»Projekt je na območju slovensko-italijanske meje sicer v preteklih letih vključil že na stotine otrok,« je povedala dr. Irina Moira Cavaion, vodja projekta iz Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper. »Naš glavni cilj je, da otrokom na zanimiv način približamo in jih hkrati navdušimo za učenje sosedskih jezikov. Sama raziskava bo pomembno prispevala na področju jezikovne politike, saj bo učiteljem in šolskim skupnostim priskrbela večjo politično ozaveščenost in bo pripomogla, da bo poučevanje jezikov postalo resnično vprašanje demokratične udeležbe in družbenega soustvarjanja, saj se bo lahko odzvala na resnične potrebe družbe v obmejnih območjih.«

Projekt “Krepitev (socialno-)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanju in učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBLaLT (J6-3132)” sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.