Izhod iz enostavnega načina

Enakost spolov mora biti naravna posledica civilizirane družbe

11. februar obeležujemo kot mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Z mednarodnim dnem je Generalna skupščina OZN želela spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na potrebo po enakopravnih možnostih v znanosti. Dekleta in ženske so ponekod namreč še vedno izključene iz polnega sodelovanja v znanosti.

»Enakost spolov mora biti zastopana povsod, še toliko bolj v znanosti. Gre namreč za naravno posledico civiliziranih družbenih okolij, kjer so meritorni le raziskovalna odličnost, kakovost znanstvenega dela ter visoke etične in moralne norme. Neodvisno od spola!« je ob Mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti izpostavil prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper.

Po njegovem mnenju gre pri uveljavitvah kvot za čisto degradacijo žensk. »V vseh teh letih delovanja na ZRS Koper se nikoli nismo posebej ukvarjali z zastopanostjo žensk, še več, čisto naravno je bilo, da je na primer v nekem obdobju Znanstveni svet ZRS Koper zastopalo več žensk kot moških. Danes je med vsemi zaposlenimi na ZRS Koper razmerje med spoloma 53/54.«

Ob tem je vsem sodelavkam in raziskovalkam ZRS Koper čestital ob mednarodnem dnevu in zaključil z mislijo izjemne znanstvenice Marie Curie, ki je hkrati tudi odsev današnjega stanja duha v družbi: »Ničesar v življenju se ni treba bati, treba je samo razumeti.« 

Sicer pa Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper v torek, 15. februarja ob 19. uri v Gledališču Koper pripravlja okroglo mizo na temo žensk v znanosti – Ženske v znanosti: Sistem enakosti ≠ enake možnosti.