Izhod iz enostavnega načina

Zgodbe o ribištvu: Utrjevanje medgeneracijskih vezi

V preteklem tednu se je vodja projekta dr. Lucija Čok skupaj z raziskovalkama Irino Moiro Cavaion in Anno Mario Grego sestala na prvem spoznavnem sestanku z osnovnimi šolami, ki bodo sodelovale pri projektu Zgodbe o ribištvu. Predstavljen jim je bil projekt, predvsem pa je bil poudarek na aktivnosti Vedeti več o ribištvu.

Ustvaril se bo slovensko-italijanski rastoči spletni slovar, v katerem bodo zbrani termini s področja ribištva, ki so morda že davno zatonili v pozabo kolektivnega spomina prebivalcev obmorskih krajev. Doprinos te aktivnosti bo nedvomno utrjevanje vezi med generacijami, saj so prav starejši zakladnica spominov. Otroci pa ne bodo zbirali le terminov, temveč poleg teh popisali tudi celotno zgodbo, ki je vezana na zbrano besedo. Zanimale jih bodo tudi navade in tradicije, ki se vežejo na izraze, in na splošno čas v katerem se je izraz uporabljal.

V okviru aktivnosti bo izpeljanih tudi 8 delavnic Ribič je moj poklic, kjer se bo predstavilo dotedanje delo in poglobilo znanje s področja ribištva. V delavnice bodo vključeni ribiči, ki bodo svoje navdušenje nad panogo poskušali prenesti tudi na mlade. Delavnice bodo na osnovnih šolah potekale spomladi, predvidoma aprila in maja.

Dr. Lucija Čok, vodja projekta

Na srečanjih so bile prisotne sledeče šole : OŠ Hrvatini, OŠ Koper, OŠ Dušana Bordona, OŠ Antona Ukmarja, OŠ Prade, SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio, OŠ Vojke Šmuc, OŠ Sečovlje, SE Dante Alighieri, SE Vincenzo e Diego de Castro in OŠ Ankaran.

Šolski koordinatorji aktivnosti so nad pobudo navdušeni in se veselijo dela v prihajajočem letu.

Partnerstvo projekta Zgodbe o ribištvu Slovenske Istre skozi čas je zasnovano pod strokovnim vodstvom Inštituta za jezikoslovne študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper in združuje partnerje iz različnih področij delovanja, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju zadanih ciljev projekta.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino so odgovorni partnerji projekta. Organ upravljanja določen za izvajanje Operativnega programa ESPR v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.