Izhod iz enostavnega načina

5 LET ZRS KOPER: Še naprej zaupajmo v znanost!

Danes je za ZRS prav poseben dan. Pred 27 leti je bil namreč ustanovljen ZRS RS, pred petimi leti pa je bil ZRS Koper ponovno vpisan v register kot samostojni javni raziskovalni zavod. Ob tej priložnosti je sodelavkam, sodelavcem in splošni javnosti čestital direktor ZRS Koper, prof. dr. Rado Pišot.

“Spoštovani,

na današnji dan, 1. decembra pred 27 leti, je bilo ustanovljeno Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (ZRS RS) s ciljem postaviti podlage za razvoj znanosti in visokega šolstva v zahodnem delu Slovenije, na prepihu kultur in jezikov v dinamičnem mediteranskem okolju. ZRS je ta cilj dosegel in ga presegel. Pred petimi leti na isti dan je bil ZRS vpisan v register kot samostojni javni raziskovalni zavod (ZRS Koper), eden od 16 in edini izven slovenske prestolnice ter tako spet zaživel s polnimi pljuči.

V luči tega je prav, da si vzamemo trenutek za pogled nazaj in nekoliko več časa za pogled naprej.

Najprej bi želel izreči iskrene čestitke za odlično delo vsem sodelavkam in sodelavcem – od petih let smo kar dve preživeli v družbenem krču, pa kljub temu nizali zavidljive rezultate v nacionalnem in mednarodnem raziskovalnem prostoru.

S kazalci kakovosti raziskovalne odličnosti v marsičem presegamo pogoje dela. Kolegice in kolegi zasedajo pomembna mesta v strokovnih in znanstvenih mednarodnih organizacijah, svetih, so člani najvišjih organov demokratične družbe, kjer predstavljajo svojo strokovno in znanstveno odličnost in s tem tudi odličnost ZRS Koper. Raziskovalke in raziskovalci ZRS Koper so med najboljšimi na svojih področjih v svetovnem merilu. Svoja dela objavljajo v najprestižnejših založbah in znanstvenih revijah. Svoja znanja prenašajo študentom različnih univerz doma in po svetu, v sodelovanju z mrežo univerz pa tudi razvijajo nove študijske programe.

V številkah ugotavljamo, da sta nas v petih letih zagnano delo in razvoj pripeljala na veliko višjo raven kot smo pričakovali ob odločitvi o samostojni poti. Več kot podvojili smo število zaposlenih, povečali število raziskovalnih programov in projektov, skoraj potrojili sredstva za raziskovalno delo. Lestvico smo si postavili zelo visoko in le z nadaljnjim trdim delom bomo to raven lahko ohranili.

Skrb za boljše pogoje dela še vedno ostaja naša prioriteta. Boljša raziskovalna infrastruktura, predvsem laboratorijskega dela na čelu s potrebami laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper ter iskanje trajne prostorske rešitve za vse inštitute, bo naša največja skrb tudi v bodoče. Pri tem si bomo skupaj z lokalno skupnostjo še naprej prizadevali, da ohranimo in oživimo kulturno dediščino Kopra – palača De Belli je odlična rešitev in verjamemo, da bodo tudi odgovorni s strani ministrstva to uvideli.

Ogromno smo vložili v zbliževanje z okoljem, prenosu znanja v okolje, gospodarstvo in širšo družbo. Promocija znanosti in premišljena komunikacija znanstvenih dosežkov v družbo je nujna, da lahko ta prepozna pomembno dodano vrednost in razvoj, ki ga lahko zagotovita le znanost in znanje.

Še enkrat čestitke za doseženo in spodbuda za odlično delo še naprej, v prvi vrsti sodelavkam in sodelavcem, raziskovalkam in raziskovalcem, projektnim partnerjem in vsem, ki verjamejo v znanost in nas podpirajo pri našem delu.

Prepričan sem, da bomo to uspešno zgodbo nadaljevali skupaj tudi v bodoče.

Ker vstopamo v praznični čas, ki se začne prav s praznikom ZRS Koper, pa vam ob tej priliki zaželim še veliko dobrega, osebnega zadovoljstva in zdravja ter veliko nasmejanih obrazov v vaši bližini,” je povedal prof. dr. Rado Pišot.

Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije je bilo ustanovljeno 1. decembra 1994. Ustanovitelj je bila vlada RS, soustanoviteljici pa Skupnost obalnih občin.


Med leti 2003 in 2015 je ZRS deloval v okviru Univerze na Primorskem. Bil je temeljno raziskovalno jedro novonastale univerze. Raziskovalci in raziskovalne podlage projektov ZRS so predstavljali inkubator za številne dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzi.


S ciljem odgovornega oblikovanja svoje prihodnosti so raziskovalci ZRS Koper stremeli po novi organiziranosti. S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil tako dne 26. novembra 2016 ustanovljen javni raziskovalni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Koper.