Izhod iz enostavnega načina

Tone Kralj v novih prevodih

Medtem ko v Sloveniji in tudi v zamejstvu marsikdo ne pozna velikega opusa cerkvenih poslikav, je v angleščini in italijanščini izšel prevod knjige, ki jo je napisal zgodovinar dr. Egon Pelikan, predstojnik Inštituta za zgodovinske študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper.

Tone Kralj e il territorio di confine (Tone Kralj in prostor meje) je italijanski naslov knjige, ki je izšla v Trstu. Izdal jo je »Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia«. Knjiga, ki jo je v italijanščino prevedla Irena Lampe, šteje 238 strani.

V tej slikovno bogati monografiji nam zgodovinar dr. Egon Pelikan predstavi pomen slikarja Toneta Kralja, ki je v sodelovanju s tajno krščanskosocialno organizacijo primorske duhovščine in nacionalno zavednih intelektualcev uresničil projekt poslikav cerkva v obmejnem prostoru od Svetih Višarij do Trsta, na katerih, je s »prikrito« simboliko krepil slovenski nacionalni duh in izražal svoje videnje takratnega dogajanja.

Pobuda za raziskovanje zgodovine Toneta Kralja je bilo zanimanje o tem,  kaj se je pravzaprav dogajalo v ozadju – dr. Pelikan je želel osmisliti zgodovinski kontekst nastanka cerkvenih poslikav Toneta Kralja. »Sistematično sem tako skupaj s prijateljem fotografom več mesecev hodil po cerkvah, ki jih je Tone Kralj deloma ali v celoti poslikal (skoraj petdeset cerkva), razpršenih ob meji od Trsta do Svetih Višarij. Pri analizi fenomena poslikav sem se naslanjal na metodologijo prostorskega obrata (spatial turn). To je metodološki pojem, ki skuša odgovoriti na vprašanje, od kod in zakaj se določen skupek značilnih znakov kulturne krajine pojavlja na točno določenem prostoru. Sledi, ki jih na primer puščajo različne identitete, se v svojem ideološkem kontekstu navezujejo na krajine in kraje, v katere je bil spontano investiran smisel. Smisel pa je lahko investiran tudi nespontano – torej načrtno. Tak primer so tudi poslikave Toneta Kralja, zato je tudi nujno, da imamo pred očmi zemljevid teritorija, v katerem je Kralj ustvarjal. Brez tega nam ni jasno, kaj nam je pravzaprav zapustil Tone Kralj. Najbolj zanimivo je, da slikarjeve subverzije niso nikoli odkrili, ker so vsakokratni oblastniki, kvestorji ali inšpektorji videli samo eno cerkev ali dve, ostala pa jim je skrita celota poslikav. Raziskovanje teh poslikav mi je bilo v velik užitek. Ure in ure sva s fotografom sedela v cerkvi in si ogledovala poslikave. Ob opazovanju teh poslikavah vedno znova odkrijete nov, droben detajl, nekaj novega, nekaj dodatnega nam je povedal dr. Pelikan.

Fenomen v prostoru, kot ga je zgradil Tone Kralj, je edinstven v Evropi. Prevod v angleščino je knjiga že doživela pred enim letom in je izšla pri ugledni svetovni založbi Peter Lang v Oxfordu, danes pa je tukaj italijanska izdaja knjige. Tudi v nemščino je knjigo že prevedel Primož Debenjak in čakamo na njen izid.

Predstavitev italijanskega prevoda knjige bo potekala v Trstu in Gorici, in sicer, 1. decembra 2021 ob 18. uri v kavarni San Marco (Trst) ter 10. decembra 2021 ob 17.30 v Kulturnem domu (Gorica).