Izhod iz enostavnega načina

Oživele bodo zgodbe o ribištvu

Vir: visitizola.com

Pod okriljem LAS Istre se v projektu Zgodbe o ribištvu slovenske Istre skozi čas ponovno spleta partnerstvo, ki bo v lokalno okolje prineslo vzpodbudo k ohranjanju spomina na ribištvo in obujanju same tradicije te pomembne panoge.

Partnerstvo projekta Zgodbe o ribištvu slovenske Istre skozi čas je zasnovano pod strokovnim vodstvom dr. Lucije Čok z Inštituta za jezikoslovne študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper (ZRS) in združuje partnerje iz različnih področij delovanja, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju zadanih ciljev projekta. Osrednji cilji projekta so spodbujanje socialne blaginje in ravni kvalitete življenja prebivalcev obmorskih občin, utrjevanje zavesti o pomenu ribištva in varstvo kulturne dediščine ribiških območij slovenske Istre. Po sledeh ribiške dediščine in tradicije, z razvijanjem novih privlačnih in promocijskih  rešitev in osveščanje in obveščanje slovenske in širše in tuje javnosti o potencialu  obalnega področja Istre je mogoče vrniti temu področju nekdanjo privlačnost, ribiški, gospodarski in turistični potencial ali celo več od tega.

Raziskovalci ZRS Koper bodo pripravljali strokovne podlage in pridobitev virov, ki bodo temelj projektnih rešitev, med katerimi bo spletni portal Ribiške zgodbe, dvojezični kuharski priročnik Okus po morju /Sapore di mare, učno gradivo za učence in učitelje v obliki terminološkega slovarja, dokumentacija za vpis starih receptur morske kulinarike na UNESCOV seznam Mediterranean diet ter učni priročnik za šole o zgodovini predelave rib. Za lažje sporočanje projektnih rezultatov bo nastalo raznoliko promocijsko gradivo v obliki letakov in video materiala.

Vsak od partnerjev bo k skupnim ciljem pripomogel s svojimi izkušnjami in izvajanju projektnih dejavnosti na svojem področju. Tako bo Srednja šola Izola preko dnevov odprtih vrat in promocije kulinaričnih doživetij poskrbela, da bodo zgodbe o ribištvu dosegle čim več mladih in bile razširjene v javnost. Salladia d.o.o. v projektu predstavlja lokalno podjetje, gostilno Bujol, ki je znana po ohranjanju tradicije receptur morskih jedi. Podjetje bo tako pripomoglo pri iskanju, preverjanju receptur in oblikovanju dosjeja za vpis na UNESCOV seznam. Partnerstvu je kot predstavnik italijanske manjšine pridružen tudi CAN Isola / ISNS Izola, ki bo poleg tega, da bo povezoval vse CAN obalnega območja, pomagal pri zbiranju podatkov in poskrbel za dvojezične tekste. Stiki z javnostjo in promocija pa je zaupana TZ Izola. 15 osnovnih in srednjih šol bo vključenih v različne delavnice , na katerih bodo naši ribiči predstavili svoje delo, ribiške veščine in z morjem povezane poklice in kulturo bivanja.

Sodelovanje stroke in raznolikih akterjev tako iz področja šolstva, gospodarstva, kulture in turizma bo z obetavnimi rezultati nedvomno pustilo pečat v lokalni skupnosti in v zavesti prebivalcev slovenske Istre.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.