Izhod iz enostavnega načina

SIMPOZIJ: “V VRTINCU SPREMEMB: povezanost vode, življenja in podnebja”

Vljudno vabljeni na simpozij o okoljskih in podnebnih spremembah, ki vplivajo na naše vode in biodiverziteto:

 

“V VRTINCU SPREMEMB: povezanost vode, življenja in podnebja”

 

Pridružite se nam 14. in 15. oktobra 2021.

 

Virtualni dogodek je pripravljen s sodelovanjem Nacionalnega inštituta za biologijo 

 

z gibanjem Mladi za podnebno pravičnost.

_______________________________________________________________________________

 

Danes dvomov o tem, da so globalne spremembe v pretežni meri človekovo delo v znanstveni skupnosti ni več. Čeprav se dnevna politika 

raje osredotoča na kratkoročne tematike, je dozorelo spoznanje, da je za rešitev planeta treba ukrepati dolgoročno in medgeneracijsko. Poudarek 

simpozija bo na vodnih ekosistemih, saj ravno voda, ki omogoča življenje, povezuje skoraj vse naše raziskave. Govorili bomo tudi o ohranjanju biodiverzitete

in o ključnih pritiskih, ki povzročajo izgubo biološke pestrosti v slovenskem prostoru. Razložili bomo, kaj naše raziskave povedo o stanju naših vodnih virov in 

biodiverzitete tudi v luči podnebnih sprememb. Prvi dan bomo orisali ideje, ki jih poznamo kot pet ekoloških jezdecev apokalipse: netrajnostna raba 

naravnih virov, podnebne spremembe, degradacija in izguba habitatov, onesnaževanje okolja in invazija tujerodnih vrst. V treh okroglih mizah 

drugega dne pa se bomo dotaknili treh ločenih problemov, predstavljenih na simpoziju, in za vsakega poskušali najti/predlagati konkretne rešitve: 

 

IZUMIRANJE VRST,

 

POSEGI IN VODE,

 

NARAVI PRIJAZNO RAZOGLJIČENJE ENERGETSKEGA SEKTORJA V SLOVENIJI:

kako doseči, da novi energetski objekti ne poglobijo krize biodiverzitete?

 

Dr. Shé Mackenzie Hawke iz Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper bo na simpoziju vodila predavanje z naslovom

 “Spreminjajoči se obraz Zemlje in njenih voda: navzkrižno zaslišanje človeške vrste”.

Dr. Boris Kryštufek, predstojnik Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper bo na simpoziju sodeloval na eni izmed okroglih miz z naslovom “Izumiranje vrst.”

 

_______________________________________________________________________________

PROGRAM SIMPOZIJA

Vse, ki bi se nam želeli pridružiti, prosimo, da svojo udeležbo potrdite s prijavo v

REGISTRACIJSKI OBRAZEC.

 

Dogodek se bo snemal. Simpozij boste lahko spremljali na You tube kanaluFacebook in spletni strani Nacionalnega inątituta za biologijo ter na STA v živo.

Po razpravi bodo možna vprašanja za goste, ki nam jih lahko že vnaprej oziroma med dogodkom posredujete na .

Novosti o programu simpozija lahko spremljate tudi na spletni strani konference