Izhod iz enostavnega načina

USPEŠNI NA RAZPISU: ZRS Koper bogatejši za kar 9 novih projektov

Na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) so raziskovalci Znanstveno-raziskovalnega središča Koper uspešno pridobili devet novih raziskovalnih projektov, kar je še ena potrditev njihovega odličnega dela.

V okviru sedmih temeljnih projektov, enega podoktorskega in enega aplikativnega, bodo raziskovalci ZRS Koper opravljali raziskovalno delo na področju zgodovinopisja, jezikoslovja, kineziologije, socialne in kulturne antropologije, teologije, kulturologije in sociologije.

Temeljni, aplikativni in podoktorski projekti (vodilna organizacija ZRS Koper) in njihovi nosilci so:

  • Desetletje dekadence. Državljanstvo, pripadnost in brezbrižnost do države na Severno jadranskem mejnem območju, dr. Borut Klabjan;
  • Krepitev (socialno-)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanju in učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBLaLT, dr. Moira Cavaion ;
  • Prospektivna analiza športnih poškodb elitnih športnikov: epidemiologija, napovedovanje in varno vračanje v šport, dr. Rado Pišot;
  • Svoboda mnenja in izražanja skozi naracije izrednega stanja: antropološka študija slovenske (anti)demokratične zavesti v času epidemije Covid-19, dr. Barbara Gornik;
  • Otrokosrediščni pristop pri integraciji priseljenih otrok: vloga šole pri integraciji glede na aspekt staršev, dr. Maja Zadel.

Temeljni projekti, kjer bo ZRS Koper sodeloval z Inštitutom za novejšo zgodovino, Univerzo v Ljubljani (Filozofska fakulteta in Teološka fakulteta) ter ZRC SAZU-jem in njihovi nosilci so:

  • Greh, sramota, simptom: samomor in njegove percepcije na Slovenskem (1850-2000), dr. Meta Remec;
  • Epidemije in zdravstvo v interakciji. Epidemije kot javnozdravstveni problem v slovenskem prostoru od epidemij kuge do 20. stoletja, dr. Katarina Keber;
  • Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije; dr. Bojan Žalec;
  • Osiroteli predmeti: obravnava vzhodnoazijskih predmetov izven zbirk v slovenskem prostoru; dr. Nataša Vampelj Suhadolnik.

Raziskovalcem ob tem izrekamo čestitke in jim želimo uspešno delo še naprej.