Izhod iz enostavnega načina

MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA “ANTIFAŠIZEM V TRANSNACIONALNI IN PRIMERJALNI PERSPEKTIVI”


Inštitut za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper

vabi na mednarodno znanstveno konferenco z naslovom

»Antifascism in a Transnational and Comparative Perspective« (Antifašizem v transnacionalni in primerjalni perspektivi).

Na konferenci bodo v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki osvetljeni pojavi antifašizma v različnih evropskih okoljih. Razprava bo osredotočena na transnacionalno in primerjalno zgodovino antifašističnih gibanj ter na oblikovanje kolektivnega spomina na antifašizem po drugi svetovni vojni.

Konferenca bo potekala v angleščini prek spletne platforme Zoom, 27. in 28. maja 2021.

Namen konference je na podlagi novih virov in raziskovalnih perspektiv sprožiti akademsko razpravo o najnovejših spoznanjih na področju raziskovanja političnih, družbenih in nacionalnih izhodišč antifašizma v različnih evropskih okoljih; praks antifašističnega delovanja v primerjalni perspektivi; transnacionalnih interakcij različnih antifašističnih skupin, organizacij, strank in posameznikov; vloge žensk v antifašističnem gibanju; ter nenazadnje oblikovanja kolektivnih spominov na antifašizem po drugi svetovni vojni.

Programski odbor konference sestavljajo akad. dr. Jože Pirjevec, dr. Egon Pelikan, dr. Borut Klabjan in dr. Mateja Režek.

Konferenca je organizirana v okviru raziskovalnega projekta Antifašizem v Julijski krajini v transnacionalni perspektivi (J6-9356) in raziskovalnega programa Sredozemlje in Slovenija (P6-0272), ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Celoten program konference si lahko preberete tukaj.

Vljudno vabljeni!