Izhod iz enostavnega načina

Obvestilo o izidu znanstvenih monografij dr. Rada Bohinca

Znanstveno-raziskovalno središče Koper obvešča o dveh pomembnih dosežkih našega sodelavca Pravnega inštituta ZRS Koper, prof. dr. Rada Bohinca.

prof. dr. Rado Bohinc

Lani je pri ugledni tuji založbi Kluwer Law International journal library izšla 2. dopolnjena izdaja znanstvene monografije o pravu poslovnih korporacij in partnerstev v Sloveniji z naslovom »Corporations and Partnerships in Slovenia« (v angleščini)[1], aprila letos pa je pri založbi FDV izšla znanstvena monografija z naslovom Univerza in država, »Pravna analiza družbenega položaja univerze«[2].

V monografiji Corporations and Partnerships in Slovenia avtor prof. dr. Rado Bohinc z analizo prava poslovnih korporacij in partnerstev v Sloveniji ponuja razlage različnih korporacijskih in partnerskih področij in vidikov, predvsem upravljanja korporacij, kapitalskih razmerij, povezovanja in združevanja in nastopanja na finančnih trgih. Pravniki, ki se ukvarjajo z mednarodnimi korporacijskimi posli, bodo v knjigi našli pojasnila glede uporabe korporacijskega prava EU (direktiv in uredb EU s področja gospodarskih družb ter finančnih trgov) nacionalni zakonodaji in posebnosti slovenske ureditve koncepte.

Knjiga na 240 straneh daje obsežno in podrobno razlago obravnavanih vprašanj na pregleden in bralcu dostopen način. Hkrati temeljna in tudi povsem uporabna razlaga daje strokovna pojasnila in napotke domačim in tujim korporacijam za učinkovito konkurenco in prodor na mednarodne trge in je dragoceno orodje za tiste poslovneže in pravnike, ki se zanimajo za mednarodno partnerstvo ali začetek širitve podjetja v mednarodni prostor.

Knjiga, ki se ponuja na najzahtevnejših mednarodnih knjižnih trgih je rezultat avtorjevega več kot 15 letnega sodelovanja z založbo Kluwer, v okviru katere je izšlo že vrsta njegovih monografij s področja korporacijskega prava, zavarovalnega prava in prava medijev.

Knjiga dr. Bohinca z naslovom Univerza in država, Pravna analiza družbenega položaja univerze je rezultat avtorjevega raziskovanja in izkušenj iz obdobja, ko je bil rektor Univerze na Primorskem (2007-2011) in, ko je nastala prva pobuda za zakon o univerzi in obdobja, ko je opravljal delo visokošolskega učitelja in raziskovalca ter dekana na FDV UL.

Knjiga prinaša sporočilo o velikem razkoraku med ustavno zagotovljeno in dejansko avtonomnostjo univerze v veljavnem pravnem redu RS ter resničnem življenju. Govori pa tudi o tem, da se v danem pravnem okviru le stežka vzpostavljajo razmerja verodostojnega partnerstva med univerzo in državo, kar je pogoj za udejanjanje njene družbene odgovornosti.


[1] BOHINC, Rado. Corporations and partnerships in Slovenia. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020. 240 str. ISBN 978-94-035-30130. https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/corporations-and-partnerships-in-slovenia-second edition/. [COBISS.SI-ID 53598979]

[2] BOHINC, Rado. Univerza in država : pravna analiza družbenega položaja univerze. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. 348 str., ilustr. Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo. ISBN 978-961-235-964-5. [COBISS.SI-ID 55943939]