Izhod iz enostavnega načina

Projekt Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji prejel nacionalno priznanje Prometej 2020

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper obvešča, da je izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik z Oddelka za azijske študije z Univerze v Ljubljani, skupaj s sodelavci projekta Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega  prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo (J7-9429), med katere spada tudi naš Center za sodelovanje s Kitajsko ZRS Koper, prejela nacionalno priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2020, in sicer za oživitev vzhodnoazijskega materiala v Sloveniji in njegovo predstavitev slovenski javnosti.

Priznanje se podeljuje posameznikom, skupinam državljanov ali (in) organizacijam za kakovostno, pomembno in učinkovito komuniciranje znanosti določeni ali splošni javnosti na Slovenskem.

Projektna skupina je izdelala podatkovno bazo vzhodnoazijskih predmetov v slovenskih muzejih in jo pretvorila v uporabniku prijazno spletno stran na domeni www.vazcollections.si. Spletna stran VAZ združuje javnosti nedostopne zbirke iz depojev več slovenskih muzejev, pri čemer je vsak predmet strokovno in celostno predstavljen, opremljen s fotografijo, datacijo in drugimi ključnimi podatki. Spletna stran omogoča iskanje po tipih predmetov, materialu predmeta, muzejih in posameznih zbirateljih. Z opisi predmetov, blogovskimi prispevki, galerijami ter publikacijami na dinamičen, pester in poljuden način nagovarja strokovno in širšo javnost.

Partnerski organizaciji projekta sta Slovenski etnografski muzej in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, pri projektu pa sodelujejo tudi Narodni muzej Slovenije, Pokrajinski muzej Celje in Pomorski muzej Sergej Mašera Piran.

Člani projektne skupine so: izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar, doc. dr. Nataša Visočnik, asist. dr. Maja Veselič, asist. dr. Klara Hrvatin, mlada raziskovalka Tina Berdajs, doktorska študentka Mina Grčar, tehnično-strokovna sodelavka Dunja Zorman z Oddelka za azijske študije, doc. dr. Helena Motoh iz Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, mag. Ralf Čeplak Mencin iz Slovenskega etnografskega muzeja in Barbara Trnovec iz Pokrajinskega muzeja Celje.

Več  lahko preberete na povezavi: https://vazcollections.si/projekt-vaz-prejel-priznanje-prometej-2020/

Iskrene čestitke!