Izhod iz enostavnega načina

3. HLAJEVI DNEVI

Inštitut za oljkarstvo  Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, obvešča, da bo strokovni posvet o oljkarstvu

»3. Hlajevi dnevi 2021«

potekal 25. februarja 2021 od 9.00 do 13.00 ure,

in bo zaradi še vedno omejenega druženja v sklopu pandemije COVID-19, tudi letos organiziran preko spleta.

Tema tokratnega srečanja bo zdravstveno varstvo oljke, s poudarkom na oljčni muhi. Dogodek bo potekal prek platforme Zoom.

Program bo potekal v treh sklopih.

V prvem sklopu bodo predstavljeni rezultati strokovnega in raziskovalnega dela. Dr. Ivan Žežlina z Oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica bo predstavil Evropski zeleni dogovor (European green deal) in kaj ta pomeni za varstvo oljčnikov v bodoče. O rezultatih raziskovanja oljčne muhe bo spregovorila dr. Maja Podgornik z Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper. Delovanje Službe za varstvo rastlin na področju zdravstvenega varstva oljke bo predstavil Matjaž Jančar z Oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Novosti na področju zdravstvenega varstva oljke v letu 2021 bo predstavil dr. Marko Devetak z Oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Tehnološke poskuse zdravstvenega varstva oljk bo predstavil Jakob Fantinič z Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper. Kako s tehnološkimi ukrepi izboljšati zdravstveno stanje oljčnikov, bosta svetovala Vasja Juretič in mag. Urška Klančar z Oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. O spremljanju poškodovanosti z oljčno muho v laboratorijski oljarni bo predavala mag. Viljanka Vesel iz Poskusnega centra za oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. O vplivu oljčne muhe na nekatere kemijske in senzorične značilnosti oljčnega olja bo spregovorila dr. Milena Bučar z Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper. O vplivu oljčne muhe na kakovost oljčnega olja v letu 2014 pa bo spregovoril dr. Vasilij Valenčič z Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper.

V drugem sklopu predavanj bodo predstavljene različne prakse pridelovalcev oljk o spremljanju in zatiranju oljčne muhe. O izkušnjah z oljčno muho bodo spregovorili Janko Bočaj (Ekološka kmetija Bočaj), Irena Vrhovnik (Ekološka kmetija Gramona) in Matej Drnovšček (Kmetija Drnovšček). O tehnoloških ukrepih v oljčniku bo predaval Ernest Kante (Kmetija Kante).

V tretjem sklopu predavanj bodo predstavljeni pripravki za varstvo pred oljčno muho in vabe za spremljanje oljčne muhe. Sredstva in vabe za zatiranje oljčne muhe bosta predstavili podjetji KARSIA, Dutovlje, d.o.o. in METROB d.o.o.. Možnosti spremljanja škodljivcev na daljavo TRAPVIEW bo predstavilo podjetje Efos d.o.o..

Dostop do srečanja:

https://us02web.zoom.us/j/85771654003?pwd=VWZGQVpHU3d3VmlMSUg4Y3hRcEYzUT09

Meeting ID: 857 7165 4003

Passcode: 992263

Vabljeni, da se nam pridružite!