Izhod iz enostavnega načina

Izobraževalno-informativna dogodka o ekosistemskih storitvah in njihovem vrednotenju


 Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper obvešča, da bodo partnerji projekta ECO-SMART (Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000, Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020), v decembru 2020 ter januarju 2021 organizirali izobraževalne in informativne dogodke o ekosistemskih storitvah in njihovem vrednotenju.

Na dogodkih sodelujeta tudi sodelavki Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper, dr. Liliana Vižintin in dr. Suzana Škof.

Dogodki so namenjeni seznanitvi z ranljivostjo območij, ekosistemskimi storitvami in modeli plačila za ekosistemske storitve, ki so predlagani za pilotna območja Nature 2000 (Laguna Caorle pri izlivu Tilmenta, delta reke Tilment, območja Valle Vecchia, Zumelle, Valli di Bibione, Cavana pri Tržiču in Naravni rezervat Škocjanski zatok), in sicer kot orodja za zaščito biotske raznovrstnosti in spremljanje podnebnih sprememb.

Dogodki potekajo v italijanskem in slovenskem jeziku, odvisno od partnerjev, ki so vključeni v organizacijo dogodka.

ECO-SMART delovna skupina partnerjev ZRS Koper, MIOS in RRC Koper bo sodelovala pri organizaciji dogodkov za lokalno skupnost v slovenskem jeziku, in sicer 15. decembra 2020 in 12. januarja 2021.

Zaključni dogodek, ki bo potekal 20. januarja 2021, bo vključeval vse partnerje in bo dvojezičen s simultanim prevodom.

vabilo dogodek 15-12-20 

Več informacij lahko pridobite na spletni strani www.ita-slo.eu/eco-smart, Facebook strani projekta www.facebook.com/InterregEcoSmart ali na LinkedIn strani https://si.linkedin.com/in/eco-smart-7a13191b0.

Informacija o izobraževalnih dogodkih je na razpolago tudi na tej povezavi: https://ita-slo.eu/sl/vse-novice/events/izobra%C5%BEevalni-dogodki-eco-smart.

Locandina_generale_informacija_o_dogodkih

Vabljeni!