Izhod iz enostavnega načina

Ob Svetovnem dnevu oljk o novih izzivih v oljkarstvu

Ob Svetovnem dnevu oljk, ki ga po sklepu članic Mednarodnega sveta za oljke vsako leto praznujemo 26. novembra, Inštitut za oljkarstvo pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper v sodelovanju z Zvezo društev oljkarjev Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prireja okroglo mizo z naslovom »Novi izzivi v oljkarstvu«.

Svetovni dan oljk je namenjen ozaveščanju o pomenu oljkarstva za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj ter ohranitev naravnih virov.

Okrogla miza » Novi izzivi v oljkarstvu « bo potekala 26. novembra 2020 ob 8. uri. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer bo izvedena v virtualni obliki, zainteresirani se lahko omizja udeležijo preko platforme ZOOM.