Izhod iz enostavnega načina

Na srečanju Evropskega olimpijskega združenja se je predstavil tudi IKARUS

Znanstveno- raziskovalno središče (ZRS) Koper obvešča, da je danes, 21. septembra 2020, Olimpijski komite Slovenije organiziral razširjeno srečanje Evropskega olimpijskega združenja (European Olympic Committee), z Olimpijskimi komiteji Rusije in Kitajske ter predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja g. Thomasom Bachom


Fotografija : Udeleženci današnjega dogodka – srečanja Evropskega olimpijskega združenja (European Olympic Committee), z Olimpijskimi komiteji Rusije in Kitajske ter predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja g. Thomasom Bachom.

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper je bil povabljen k predstavitvi njihovega znanstvenega dela na področju športa in predstavitvi rezultatov 3-letnega projekta ARRS (L5-8245, Razvoj modela spremljanja športnih poškodb za učinkovitejšo preventive, diagnostiko in rehabilitacijo).


Na fotografiji: (od desne proti levi): prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper; Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije; prof. dr. Boštjan Šimunić, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper.

V partnerstvu z Inštitutom za športno medicino Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in podjetjem TMG-BMC d.o.o., sofinancerjem Mestno Občino Koper in pridruženim partnerjem Olimpijskim komitejem Slovenije končujejo aplikativni projekt ARRS.

Predstavili so možnost uporabe Tenziomiografske metode za napovedovanje poškodb v slovenskem nogometu in njeno uporabnost za soodločanje pri varnemu vračanju športnikov v svoj šport po koncu rehabilitacije.

V ta namen so dve leti spremljali preko 350 igralcev prve slovenske nogometne lige, preko 100 igralcev prve slovenske košarkarske lige in preko 40 najboljših telovadcev. Zabeležili so približno 300 poškodb in izdelali statistični model napovedovanja poškodb. Ob poškodbi nadkolenskih mišic pa so dodatno izvedli meritve MRI in/ali ultrazvoka, da so lahko opazovali, na kakšne načine in v kakšnem stanju se športniki vračajo po poškodbi v svojo polno obremenitev. V letu 2020 so tako imeli možnost zaznati za kar 60% povečanje števila poškodb, katerega lahko pripišejo prehitri polni obremenitvi po ukrepih izolacije med COVID-19.

Več o dogodku najdete na povezavi: https://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/predsednik-mok-a-thomas-bach-na-obisku-v-sloveniji/536667