Izhod iz enostavnega načina

Vabilo na usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju»


Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) vas v okviru projekta EIP »Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu« – podukrep 16.5 vabi na usposabljanje

»Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«,  

ki bo v četrtek, dne 16.julija 2020, s pričetkom ob 16.00 uri na sedežu ZRS Koper, Garibaldijeva 1, Koper.

Program:

  1. Uvod in pozdravni nagovor (dr. Maja Podgornik, Inštitut za oljkarstvo, ZRS Koper)
  2. Vodni viri in vodno dovoljenje (Helena Gramc, KGZ Novo mesto)
  3. Sistem za podporo odločanju v namakanju (prof. dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta)
  4. Možnosti pridobitve nepovratnih finančnih sredstev za vzpostavitev namakalnih sistemov v okviru Programa razvoja podeželja (Katarina Žagar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
  5. Izkušnje s pridobivanjem finančnih sredstev za vzpostavitev namakalnih sistemov v okviru podukrepa – 4.1. Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva – Podnebne spremembe in okolijska mehanizacija (KGZ Novo mesto)

Zaradi še vedno veljavne omejitve druženja, je število udeležencev na dogodku omejeno in je zato potrebna predhodna prijava.

Prijave zbiramo do 13. 7. 2020 na  e-pošti: ">

Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva projekta»Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu«

Vljudno vabljeni!