Izhod iz enostavnega načina

Izšla je monografija “Partizani” dr. Pirjevca

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper obvešča, da je pri Cankarjevi založbi izšla obsežna monografija našega sodelavca Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper, akad. dr. Jožeta Pirjevca,

z naslovom

»Partizani«.

akad. dr. Jože Pirjevec

Kot je ob včerajšnji predstavitvi knjige novinarjem dejal avtor, se čuti zelo vezanega na partizansko gibanje, saj meni, da gre za eno osrednjih v zgodovini našega naroda. Kot je dejal akad. dr. Pirjevec, si ni želel napisati apologije partizanov, temveč se je odločil, da je treba razkriti vse, tako pozitivne kot negativne stvari. Predvsem zato, ker morajo vso resnico poznati prihodnje generacije.

Delo je izšlo pri Cankarjevi založbi in je rezultat večdesetletnega avtorjevega študija obsežne znanstvene literature na temo zgodovine druge svetovne vojne na jugoslovanskih tleh, poglobljenega študija strogo zaupnih virov v arhivih širom po svetu in dnevnikov, osebnih zapisov in pričevanj nekaterih neposrednih udeležencev narodnoosvobodilnega boja v Jugoslaviji.

Avtor se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri nastanku knjige, ki jo je sicer posvetil dvema še posebej dragima prijateljema in sopotnikoma pri njenem nastanku – Janku Pleterskemu in Dušanu Bibru. Ta mu je celo podaril celotno zbirko ameriških in britanskih dokumentov, ki jih je zbral v washingtonskih in londonskih arhivih ter bogat nabor knjig, vezanih na vojno tematiko.

Tine Logar, ki je knjigo souredil z Aljošo Harlamovim, je dejal, da so Partizani knjiga, ki priča o tem, da zgodovina ni pravljica, označil pa jo je za Pirjevčevo monumentalno delo. “Knjiga prinaša celostni pogled na genezo res unikatnega odporniškega gibanja v Evropi tretjega rajha, kakršnega ni bil sposoben izpeljati nihče, razen jugoslovanskih narodov. Ta geneza gibanja pa je v delu prepletena še z zgodbo o vseh drugih vojaških organizacijah, ki so delovale na območju nekdanje Kraljevine Jugoslavije, pa tudi onkraj njega”, je dejal.

Kot prednost knjige je Logar izpostavil, da si bo po branju dejstev, ki jih je nanizal avtor, lahko bralec sam ustvaril svojo sliko o dogajanju, ne da bi mu jo nekdo vsiljeval. Knjigo, ki jo je oblikoval in tehnično uredil Matej Nemec, dopolnjujejo tudi fotografije medvojnih grozodejstev.

Vir: MMC RTV SLO, STA