Izhod iz enostavnega načina

Posnetki okrogle mize »Izzivi sodobne kitajske globalizacije« odslej tudi na YouTubu


Znanstveno-raziskovalno središče Koper

obvešča,

da so na Centru za sodelovanje s Kitajsko (CSK) ZRS Koper vzpostavili YouTube kanal ter objavili serijo posnetkov, ki so nastali lansko leto na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, v okviru  okrogle mize

»Izzivi sodobne kitajske globalizacije«


Na okrogli mizi so sodelovali: sodelavki dr. Helena Motoh in dr. Tina Čok, CSK ZRS Koper, sodelavca raziskovalne enote EARL na FDV UL, dr. Zlatko Šabič in asistentka Nina Pejič ter nekdanji obrambni ataše Republike Slovenije na Kitajskem, mag. Zdenko Udovič.

Razpravljali so o širših vidikih izzivov, ki jih Kitajska predstavlja za Slovenijo, Evropo in cel svet, saj vse bolj spreminja ustaljene vzorce mednarodne politike in ekonomije, odpira pa tudi nova vprašanja, kot so medkulturni odnosi, globalizacija vednosti idr. Na sami okrogli mizi so konkretizirali vprašanja, s katerimi se Evropejci srečujemo pri stiku s kompleksno kitajsko kulturo, njeno dolgo tradicijo in specifičnim jezikom in pisavo, ki ju Kitajci uporabljajo.

Veseli bomo, če si boste zanimive videoposnetke ogledali v čim večjem številu. Najdete jih na YouTube povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=XXfyIDVPcUU&list=PLb7_2TZNdaWpu0bO63hJGq7VvT-7zt-Nf

Vabljeni k poslušanju!