Izhod iz enostavnega načina

Ženski glasovi v medreligijskem dialogu in v religijski izgradnji miru


Organizacija dogodkov v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize, ZRS Koper (IFŠ) in Društva za primerjalno religiologijo

obvešča, da se je v ponedeljek 13.1.2020 odvijalo tretje v okviru cikla petih predavanj Cankarjev dom – oktober 2019 – marec 2020

z naslovom


ŽENSKI GLASOVI V MEDRELIGIJSKEM DIALOGU IN RELIGIJSKI IZGRADNJI MIRU«

Čeprav je glas žensk in njihovo udejstvovanje v medreligijskem dialogu in pri religijski vzpostavitvi miru, vsaj na vidni formalni ravni, čestokrat izpuščen, prezrt, je prav na neformalnih ravneh, v izrazu konkretnih delovanj in akcij, žensko prizadevanje za izgradnjo (religijskega) miru zelo živo in navzoče.

Ob tem je potrebno opozoriti, da je vprašanje enakovredne spolne pripoznanosti oziroma pripoznanosti žensk in njihove vidne vloge tudi na formalnih ravneh pravzaprav zelo tesno povezano z vprašanjem razumevanja in pozicioniranja religijskega (D)drugega.

Zato je ključ do enakovredne pripoznanosti ženskega glasu ena od ključnih sestavin kvalitetnega medreligijskega dialoga oziroma ključ za enakovredno pripoznanje religijskega (D)drugega. Oboje je namreč ključnega pomena pri transformaciji in dvigu človeške zavesti tako na individualni kot na kolektivni ravni.

Predavala je izr. prof. dr, Nadja Furlan Štante ZRS Koper (Inštitut za filozofske študije).

Še povezava do spletne najave dogodkov s strani Cankarjevega doma: https://www.cd-cc.si/medreligijski-dialog-skozi-prizmo-sodobnih-migracij