Izhod iz enostavnega načina

5.mednarodna konferenca PRIHODNOST EVROPE V NEMIRNEM SVETU

Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper

vabi na

5. mednarodno konferenco

INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET – IGE 2019:  PRIHODNOST EVROPE V NEMIRNEM SVETU – Z INTEGRACIJO IN UDEJANJANJEM POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO POT,

ki bo potekala od 22. do 24. novembra 2019 v Poljčanah, Špitaliču in Žički kartuziji.

V sklopu prvega dneva konference bosta nastopila tudi člana Mediteranskega inštituta za okoljske študije, ZRS Koper, dr. Lenart Škof in dr. Shé M. Hawke s prispevkom naslovljenim

»Živeti skozi elemente: na poti do nove ekološke pravičnosti in biosocialne filozofske pismenosti«

Letošnja konferenca se osredotoča na prihodnost Evrope v nemirnem svetu, s poudarkom na integraciji in udejanjanjem potencialov za trajnostno pot – kot odgovor na naraščajoče izzive realnosti, ki istočasno vključujejo resne probleme in potenciale za njihovo reševanje. Na konferenci bodo predstavljene v prihodnost usmerjene dobre prakse, primeri in govorci integralnega zelenega razvoja iz Slovenije in drugih delov sveta. Konferenca poteka na treh sosednjih in povezanih lokacijah – Poljčane, Špitalič in Žička kartuzija, od katerih vsaka predstavlja inovativen pogled na trajnostni razvoj, zato bodo udeleženci imeli priložnost doživeti bogate izkušnje so-učenja in so-ustvarjanja. Dvodnevni konferenci (22. – 23. 11.) bodo sledile delavnice in drugi izkušenjski dogodki (24. 11.).

CILJI KONFERENCE

  • Upoštevati paradigmo integralnih svetov pri razreševanju globalnih izzivov na različnih ravneh (posamezniki-skupnosti-organizacije-družbe) in kot obetavno teoretično podlago za Agendo 2030.
  • Ponuditi celovit teoretičen model zelenega gospodarstva in družbe, ponazorjen s primeri odličnih praks, kot konceptualni okvir tako za razvoj trajnostnih lokalnih in regionalnih politik in praks kot za model Integralne zelene Evrope.
  • Prikazati potenciale in pričakovane koristi celostnih pristopov zelenega gospodarstva in družbe – ponazorjene z obetajočimi praktičnimi primeri – za reševanje izzivov trajnostnega razvoja v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Take pristope naj bi se spodbujalo v okviru razvojnega sodelovanja z Evropsko unijo, prispevajo pa lahko tudi k obogatitvi izobraževanja in usposabljanja migrantov iz teh regij.
  • Predstaviti in okrepiti Slovenijo kot pilotno državo za integralno zeleno gospodarstvo in družbo, med drugim kot prostor učenja za trajnostni razvoj.
  • Ponuditi možnosti za nadaljnje sodelovanje, raziskovanje in mreženje, tako v slovenskem okviru kot mednarodno, zlasti z globalno mrežo Trans4m.

Konferenco organizirajo Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Vrtec Slovenske Konjice in Razvojna agencija Savinjske regije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Ministrstvo za okolje in prostor, Republika Slovenija in številne druge organizacije.

Več informacij o dogodku dobite na:  https://vrtec-konjice.si/?page_id=7661

Program konference je dostopen na: https://vrtec-konjice.si/files/2019/10/IGE2019_Vabilo-in-program_2019_10_26-1.pdf

Vljudno vabljeni!