Izhod iz enostavnega načina

Okrogla miza ‘Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij’


Znanstveno-raziskovalno središče KoperInštitut za filozofske študije

 

Vas vabi na prvi dogodek, ki se bo v okviru cikla petih predavanj odvijal v Cankarjevem domu v Ljubljani od oktobra 2019 do marca 2020

Okrogla miza 

 

MEDRELIGIJSKI DIALOG SKOZI PRIZMO SODOBNIH MIGRACIJ

 

Organizacija dogodkov v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize, Znanstveno-raziskovalnega središča KoperInštituta za filozofske študije in Društva za primerjalno religiologijo

 

14. 10. 2019 ob 18:00, Cankarjev dom, dvorana M3-4.

 

Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Sloveniji

V sodobnih konfliktih igra religija pomembno vlogo, tako kot orodje za upravičevanje nasilja kot tudi navdih in generator miru. Svet postaja vse bolj medsebojno so-odvisen in povezan, tako zaradi globalizacije kot migracij, ki posledično povzročajo več interakcij in trenjenj med različnimi kulturami in religijami. Medreligijski dialog je pogosto obravnavan idealistično, tj. afirmiran kot religijsko-etični imperativ, a s pomanjkanjem kritičnega, znanstvenega razumevanja, ali pa odklonilno zaradi ideoloških razlogov – npr. ker ni utemeljen na sekular(istič)nih predpostavkah. Okrogla miza k preučevanju medreligijskega dialoga v Sloveniji pristopa kriztično in večplastno. Medreligijski dialog v sodobni družbi namreč pomeni dialoškost na ekumenski, in medreligijski ravni ter dialoškost med tadicionalnimi religijami ter novimi religijskimi gibanji, med verujočimi in neverujočimi.

 

Moderatorka: izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante (ZRS Koper)

Diskutanti:

  • dr. Gregor Lesjak (direktor Urada za verske skupnosti RS),
  • prof. dr. Aleš Črnič (UL FDV),
  • izr. prof. dr. Anja Zalta (UL, Filozofska fakulteta),
  • prof. dr. Lenart Škof (ZRS Koper),
  • doc. dr. Mari Jože Osredkar (UL, Teološka fakulteta).

 

Še povezava do spletne najave dogodka: https://www.cd-cc.si/medreligijski-dialog-skozi-prizmo-sodobnih-migracij

 

Več informacij o okrogli mizi

 

Vljudno vabljeni!