Izhod iz enostavnega načina

Raziskovalci ZRS Koper v podporo svetovnemu gibanju za podnebno pravičnost


Med 20. in 27. septembrom se bo po svetovnih prestolnicah odvijal PODNEBNI ŠTRAJK.

Raziskovalci ZRS Koper se pridružujemo svetovnemu boju za okoljsko pravičnost. Kot vemo, je 3. 12. 2018 sir David Attenborough na Poljskem (www.un.org/en/) na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah pozval ljudi, naj sodelujejo z omizjem ZN, da bi s tem okrepili vključevanje državljanov v pogovore o krizi podnebnih sprememb (Climate Action Bot).

Doba Antropocena, v kateri živimo, prinaša vrsto uničujočih posledic za okolje – od onesnaženja tal, preko onesnaženja svetovnih rek in morij do nevarnih vrednosti izpustov ogljikovega dioksida v ozračje zaradi fosilnih goriv in industrije. Pospešeno izumiranje vrst ter upadanje biotske raznovrstnosti sta prav tako skrajno zaskrbljujoča.

Raziskovalci ZRS Koper smo prepričani, da potrebujemo odločne in radikalne ukrepe za spremembe v našem dojemanju sveta in okolja, in da moramo tako raziskovalci, kakor vsi drugi akterji s svojimi dejanji in pobudami navdihniti državljane sveta, da s skupnimi močmi preprečimo globalno katastrofo. To se lahko zgodi le z angažirano skupinsko dejavnostjo in z zavedanjem, da smo prebivalci enega sveta ter da moramo prihodnjim rodovom omogočiti zdravo prebivanje na tem planetu.

#ClimateStrike