Izhod iz enostavnega načina

Študijsko srečanje na temo DESET TEZ ZA DEMOKRATIČNO JEZIKOVNO VZGOJO


»DESET TEZ ZA DEMOKRATIČNO JEZIKOVNO VZGOJO«

Inštitut za jezikoslovne študije koprskega Znanstveno-raziskovalnega središča bo

v sodelovanju s Skupnostjo Italijanov v Kopru

23. septembra 2019 ob 12.00 uri v palači Besenghi Butturai v Kopru

organiziral študijsko srečanje na temo Desetih tez za demokratično jezikovno vzgojo za učitelje slovenščine kot J1 in J2 ter italijanščine J1, J2 in TJ.

Na srečanju bodo sodelovale ugledne predavateljice italijanskih univerz (Univerza v Vidmu in Univerza v Viterbu) in slovenskih ustanov ( Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem), v delavnicah, ki bodo udejanjile možnosti uporabe izhodišč dokumenta pa tako slovenske kot italijanske raziskovalke.

Pri izvedbi dogodka sodelujejo tudi: Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem in Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti.

Več informacij o študijskem srečanju najdete v napovedniku srečanja in PROGRAMU.