Izhod iz enostavnega načina

Informacije za preiskovance študije »Vpliv simulirane breztežnosti na človeka«


Informacije za preiskovance

»Vpliv simulirane breztežnosti na človeka«

Študija, ki bo potekala od 10.7.2019 do 28.7.2019 v Splošni bolnišnici Izola

Horizontalno ležanje je standardiziran način simulacije breztežnosti, ki jo doživljajo astronavti med vesoljskim letom. Tako lahko na Zemlji simuliramo breztežnost vesolja in preučujemo odziv človeka na tako okolje. Kot vemo, se prisotnost človeka v vesolju povečuje, kar zahteva nove raziskave in vedno nova preučevanja mehanizmov sprememb organizma človeka ob bivanju v vesolju. Italijanska vesoljska agencija je sprejela odločitev, da financira novo raziskavo, v kateri bomo v okviru Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper ter ob sodelovanju številnih tujih partnerjev in Splošne bolnice Izola 10 mladih zdravih moških (18 do 30 let) izpostavili 10-dnevnemu ležanju. Študija bo potekala v prostorih Splošne bolnice Izola. Pred, med in po ležanju bomo izmerili vrsto pomembnih zdravstvenih parametrov. Večina popolnoma neinvazivnih (edina invazivna testa bosta odvzem krvi in mišičnih vzorcev), za kar bo poskrbela ustrezno usposobljena ekipa raziskovalcev ter medicinsko osebje v bolnišnici.

Meritve bodo obsegale običajne obremenitvene teste (na sobnem kolesu, skoke, iztegovanje kolena, …), merjenje mišične aktivacije (električna stimulacije s posamičnimi impulzi) ter medicinsko slikanje telesa ali delov telesa (ultrazvok, MRI). Vsi testi so običajni testi in vzeti iz običajnega življenjskega sloga mlajših oziroma iz etično sprejemljivih preiskav. Celotna raziskava je tudi v procesu obravnave in sprejema na Nacionalni komisiji za medicinsko etiko, ki je podobne naše raziskave že večkrat obravnavala in odobrila. Preiskovanci bodo nameščeni v bolnišnične sobe in imeli 24-urni zdravstveni nadzor, internet, zagotovljeno ustrezno higieno, prehrano, pasivno razgibavanje in obiske. Tekom raziskave bomo poskrbeli za varovanje osebnih podatkov, varno delo s preiskovanci, varno delo z odvzetimi biološkimi materiali in odpadki ter omogočili komunikacijo preiskovancev z raziskovalci, zdravstvenim osebjem, svojci in prijatelji.

Preiskovanci bodo vstopali v raziskavo v parih (dva preiskovanca na dan). Prvi dan je namenjen prihodu v Splošno bolnišnico Izola, kjer se bodo po kosilu  namestili  v sobo. Sledile bodo 2-dnevne meritve pred pričetkom ležanja. Četrti dan se bodo ulegli v posteljo za 10 dni, kjer bodo vse aktivnosti (higiena, hranjenje, telesne potrebe, raziskave) izvedene leže. Po koncu ležanja bodo ponovno sledili 2-dnevni testi. Skupno bivanje bo torej trajalo 15 dni po preiskovancu. Prehrana in pijača med celotnim bivanjem v raziskavi bo regulirana glede na posameznikove potrebe. Tovrstne raziskave so pogoste, saj smo jih le na našem inštitutu izvedli že pet, na skupno 63 preiskovancih, ko so ležali od 14 pa do kar 35 dni.

Po prijavi boste povabljeni na intervju in zdravniški pregled kjer boste o samem poteku raziskave še dodatno informirani. Če boste še vedno zainteresirani in boste uspešno prestali zdravniški pregled boste lahko vključeni v raziskavo. Nagrado za sodelovanje v raziskavi bomo izvedli na podlagi predhodno sklenjene pogodbe po zaključku raziskave v znesku 800 EUR (neto).

Oglejte si TV prispevek o eni prejšnjih tovrstnih raziskav: https://youtu.be/zYearyXfyJk

Svoje prijave lahko oddate na e-naslov:

Več informacij na GSM: 031 832 016

Vabljeni!