Izhod iz enostavnega načina

ZRS Koper in Nacionalna univerza za šport v Tajvanu podpisala pogodbo o sodelovanju


Nov velik mejnik za Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper prof. dr. Rado Pišot in predsednik Nacionalne univerze za šport v Tajvanu dr. Ping-Kun Chiu

sta dne 4. junija 2019 v Kopru podpisala pogodbo o sodelovanju.

Ustanovi bosta sodelovali z izmenjavo študentov in raziskovalcev, prof. Pišot pa vidi nadaljnje možnosti sodelovanja zlasti na področjih športne sociologije in športne diagnostike.

Podrobnejše informacije