Izhod iz enostavnega načina

Prof. dr. Lenart Škof med člani Evropske akademije znanosti in umetnosti


Predstojnik Inštituta za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper prof. dr. Lenart Škof, je bil v začetku marca izvoljen v člana razreda VII »World Religions« Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA).

 

Poslanstvo Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu je v spodbujanju sodelovanja med različnimi znanstvenimi disciplinami ter v aktivnostih, katerih cilj je reševanje perečih družbenih izzivov v Evropi in širše. EASA združuje preko 2000 znanstvenikov, umetnikov ter drugih uglednih osebnosti, med njimi je denimo tudi 32 Nobelovih nagrajencev ter nekaj znanih imen iz slovenske akademske sfere. Člane v to ugledno organizacijo imenujejo na podlagi znanstvenih ali drugih dosežkov, zato je članstvo dr. Lenarta Škofa vsekakor veliko priznanje in izraz spoštovanja do znanstvenega dela ZRS Koper in Inštituta za filozofske študije, ki deluje pod njegovim okriljem.

Sodelavcu dr. Lenartu Škofu iskreno čestitamo!