Izhod iz enostavnega načina

10. mednarodna znanstvena in strokovna konferenca “OTROK V GIBANJU”


 Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave

 Centro di ricerche scientifiche Capodistria, Istituto di ricerche Kinesiologiche

Science and Research Centre Koper, Institute for Kinesiology Research

v sodelovanju s partnerji
vabi na

10. MEDNARODNO ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO “OTROK V GIBANJU”

»ZAGOTOVIMO OTROKU IN MLADOSTNIKU AKTIVNO OKOLJE«

7. do 9. oktober 2019

Grand Hotel Bernardin, Portorož, Slovenija

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani www.ovg.si.

 

Vljudno vabljeni!