Izhod iz enostavnega načina

Mednarodni posvet »Možnost uporabe ostankov proizvodnje v oljkarstvu v luči krožnega gospodarstva«


 Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

v soorganizaciji z

Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

prireja mednarodni posvet z naslovom

»Možnost uporabe ostankov proizvodnje v oljkarstvu v luči krožnega gospodarstva«

ki bo v petek, 15. februarja 2019

Slovenija je krožno gospodarstvo umestila med nacionalne strateške razvojne in gospodarske prioritete. Krožno gospodarstvo, ki je usmerjeno v ponovno uporabo obstoječih materialov in izdelkov, predstavlja priložnost tudi za ostanke iz proizvodnje oljk.
Ostanki iz proizvodnje oljk se po trenutno veljavni slovenski zakonodaji uvrščajo med odpadke. Rezultati številnih domačih in tujih raziskav pa so pokazali, da je le-te mogoče ustrezno ovrednotiti in uporabiti. Možnosti uporabe ostankov so številne, a žal splošne – univerzalne rešitve (še) ni. Rešitev je odvisna od lokalnih potreb in omejitev ter ekonomske in okoljske upravičenosti. Na izbiro ustrezne nadaljnje uporabe je potrebno preučiti številne dejavnike kot so skupna količina ostankov, ekonomika, presoja vplivov na okolje in zakonodaja. Z namenom, da bi proučili možnosti nadaljnje uporabe ostankov proizvodnje v oljkarstvu v Slovenskem prostoru, bodo na posvetu predstavljene dobre prakse največjih pridelovalk oljk ter rezultati slovenskega ciljno raziskovalnega projekta V4-1621: »Možnosti uporabe ostankov proizvodnje v oljkarstvu«.

Mednarodni sestanek se bo pričel ob 8.30 uri v Pretorski palači v Kopru. V veliko veselje nam bo, če se boste udeležili našega posveta .

Prosimo vas, da nam do 12. 2. 2019 potrdite udeležbo na e-naslov: .

 

PROGRAM POSVETA