Izhod iz enostavnega načina

Predstavitev monografije »ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS«


Založba Annales ZRS Koper 

vabi na predstavitev knjige

ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS

O geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini,

ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote

Zbrali in uredili: Danila Zuljan Kumar in Mojca Perkon Kofol

ki bo v torek, 6. novembra 2018, ob 19.30 uri,

v večnamenskem objektu v Levpi, Levpa 27 (Kal nad Kanalom).

Vljudno vabljeni!

 

Uvodni nagovor bo imel župan Občine Kanal ob Soči, g. Andrej Maffi.

Podrobneje o monografiji in dogodku