Izhod iz enostavnega načina

Nova monografija “ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS”


Konec oktobra bo pri Založbi Annales ZRS Koper izšla monografija

ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS

O geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote

uredili: Mojca Perkon Kofol in Danila Zuljan Kumar

Prodajna cena knjige bo 30,00 EUR,

v predprodaji s plačilom do vključno 25. 10. 2018 pa jo lahko dobite z 20% popustom.

Prednaročila sprejemamo na e-naslov: .

 

Monografija obravnava zahodne predele Banjšic, od brega Soče pri Avčah navzgor, preko Levpe in Koprivišča vse do Kala nad Kanalom. V enaindvajsetih prispevkih je devetnajst avtorjev ustvarilo domoznansko podobo ene značilnih zahodnoslovenskih krajin, od prazgodovine do današnjih dni. Pobuda za izdajo je nastala ob 500-letnici romarske cerkve Marije Snežne v Nadavčah.

Monografija ponuja zanimiv vpogled v večstoletno dogajanje, ki je krojilo usodo tega prostora in narekovalo smernice stanja in razvoja. Zbrano gradivo je vsestransko odkrilo in predstavilo ozemlje, ki je, razen nekaterih izjem, izostalo iz zanimanja domoznanskih piscev. Gradivo v monografiji, prispevali so ga v največji meri mlajši avtorji, zajema vse doslej obravnavane teme in jih poglablja.

 

Format = 17 x 24 cm, 436 strani, barvni tisk, mehka vezava