Izhod iz enostavnega načina

Ob smrti pesnika in akademika Cirila Zlobca


Akademik Ciril Zlobec, pesnik, pisatelj in politik, dragocen svetovalec primorskim ljudem je s svojimi besedami pogosto postavil pravo vrednost pravim dejanjem. S svojo pesniško dediščino je obogatil in oplemenitil slovenski Parnas. Zlobec pa ni bil le velik pesnik, pisatelj, publicist, … bil je velik človek v vsem, v kar se je poglobil. Kritično je znal pogledati v bistvo stvari in počistiti tako pred svojim kot pred našim pragom. Ko je kritiziral državno politiko, katere pogled iz centra ni segel na geografsko politično pomembno obrobje Slovenije in ni videl njegovih strateških možnosti, je velik domoljub zapisal:

Naš geopolitični položaj je očitno tak, da v modernem svetu moramo, če se hočemo ohraniti kot narod, živeti odprto in hkrati strnjeno v sebi, kajti za nas sta enako smrtni tako zakrnelost kot razpršenost. Biti moramo odprto jedro.

Med prvimi se je zavedal pomena in vloge ustanovitve Znanstveno – raziskovalnega središča v Kopru in, kolikor je lahko, je podprl prizadevanja, da Slovenija pridobi prvi javni raziskovalni zavod, ki naj deluje in domuje izven Ljubljane, na prepihu kultur, jezikovne in nacionalne dinamike in pestrosti. Izvršilni odbor SAZU je oktobra 1999 imenoval akademika Cirila Zlobca, takratnega podpredsednika SAZU, za člana UO ZRS RS. Člani odbora so ga izvolili za predsednika. Predsedoval mu je do decembra leta 2003. Iskal je odgovore na vprašanja, pomagal razumeti, usmerjal nas je z vodilom, da si mora človek prizadevati za nemogoče, ker bo le tako lahko dosegel maksimum možnega. Učil nas je, da ni vredno v sebi nositi negativnih čustev, da je naše življenje vredno več od intrig drugih. Ko se je ob Glasniku znanosti skupaj z nagrajenci ZRS veselil skupnih uspehov, nas je hkrati polnil z energijo in spodbujal k modrosti. Opozoril je, da če človek pri dvajsetih ni revolucionar, je to enako hudo, kot če je pri petdesetih še zmeraj revolucionar. Pa vendar, če se z nečim ne strinjamo, je to potrebno povedati in se upreti, ne glede na posledice.

Leta 2005 sta ga Znanstveni svet ZRS Koper in Fakulteta za humanistične študije predlagala za častnega doktorja Univerze na Primorskem. Kot častni doktor UP je univerzi stal ob strani v dobrih in manj dobrih časih. Ob njeni ustanovitvi ji je poklonil odo:

Univerza na Primorskem – ne več sanje,
zdaj je realnost, a še zmeraj boj,
boj same s sabo za vse večje znanje,
za pamet. To je boj nas vseh, tvoj, moj.

Njegove besede veljajo danes bolj kot kdaj prej!

Raziskovalci in sodelavci ZRS Koper mu bomo za vsa njegova usmerjanja in kritične misli večno hvaležni. »Ob smrti Cirila Zlobca smo vsi nekoliko sirote« (Boris A. Novak) in prav tako se počutimo.