Izhod iz enostavnega načina

Beneška kulturna dediščina


V četrtek, 5. julija 2018, Inštitut za zgodovinske študije in Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino ZRS Koper organizirata mednarodno delavnico:

Venetian Cultural Heritage: Representations of Power and Identity in the Northern Adriatic

Delavnica bo potekala v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper od 10h dalje, na njej pa bodo sodelovali:

Borut Klabjan, ZRS Koper, Slovenija
Nancy Wingfield, Northern Illinois University, ZDA
Claudio Povolo, Università Ca’ Foscari Venezia, Italija
Darko Darovec, Università Ca’ Foscari Venezia, Italija
Salvator Žitko, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Slovenija

Predstavitev in program

Podrobnejše informacije: