Izhod iz enostavnega načina

Nakup in dobava energijsko učinkovite informacijske opreme za potrebe ZRS Koper (2671-08/2022-POG)


Javno naročilo ‘Nakup in dobava energijsko učinkovite informacijske opreme za potrebe ZRS Koper (2671-08/2022-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 13. 5. 2022 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

  1. RD1 – Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
  2. RD2 – Obrazec ESPD
  3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
  4. RD4 – Tehnične specifikacije
  5. RD5 – Splošni podatki
  6. RD6 – Predračun
  7. RD7 – Vzorec pogodbe