akad. prof. dr. Jože Pirjevec

znanstveni svetnik
Inštitut za zgodovinske študije
Phone: +386 5 663 77 00