Peter Čerče

višji asistent
Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju
vodja enote
Phone: +386 5 663 77 04

Področja raziskovanja:

  • raziskovalna infrastruktura
  • baze raziskovalnih podatkov

Biografija:

Peter Čerče je diplomiral na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od 1991 do 2003 je bil zaposlen v Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« v Piranu.
Od 2003 je zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper na delovnem mestu vodje Knjižnice ZRS Koper. Od 2003 je poleg nalog vodje knjižnice opravljal tudi naloge vodje Infrastrukturne skupine UP ZRS. Od leta 2017 je Peter Čerče vodja infrastrukturne enote Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju ter vodja Infrastrukturnega programa ZRS Koper.
Peter Čerče je član Znanstvenega sveta ZRS Koper.

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >