dr. Damir Zubac

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00
Damir Zubac je raziskovalec s področja kineziologije, ki je raziskovalno usmerjen v evalvacijo in interpretacijo fizioloških odzivov človeka, odvisnih od telesne dejavnosti in športnega treninga, natančneje v področje fizioloških odzivov vrhunskih športnikov. Doktorsko disertacijo je zaključil leta 2016 na Fakulteti za kineziologijo na Univerzi v Splitu, Hrvaška. Posamezni deli disertacije so bili objavljeni v reviji z visokim faktorjem vpliva, med drugim v European Journal of Sport Science, Journal of Sports Sciences in International Journal of Sports Physiology and Performance. V zadnjih dveh letih je objavil 9 člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva (4 jih je še trenutno v procesu recenzije), dve poglavji knjige in opravil recenzije del v mednarodnih znanstvenih revijah. Leta 2016 je prejel rektorjevo nagrado Univerze v Splitu za znanstvene dosežke in nagrado mladega raziskovalca za izjemne dosežke v znanosti v Republiki Hrvaški. Prejel je Erasmus + štipendijo, za usposabljanje osebja v trajanju enega meseca (od maja do junija, 2018) na Visoki šoli za telesno vzgojo in šport Zinman, ki se nahaja na Wingate inštitutu za znanost, Netayna, Izrael. Trenutno je zaposlen v dveh institucijah (i) Oddelek za biomedicino in antropologijo, Fakulteta za kineziologijo, Univerza v Splitu, Teslina 6, 21 000 Split, Hrvaška; (ii) Znanstveno raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, program kineziologija za kakovost življenja [P5-0381].

Pod mentorstvom Dr. Shawnde Morrison in Dr. Boštjana Šimuniča je uspešno izpeljal projekt Fundacije za šport, ki se je ukvarjal z merjenjem akutne dehidracije Olimpijskih borilnih športov [projekt št. RR-15-073]. V sklopu mednarodne izmenjave Erasmus+ je opravil intenzivno šolanje na Znanstveno- raziskovalnem središču Koper v Sloveniji in na Inštitutu za kineziološke raziskave v Splitu na Hrvaškem. Raziskovalno je bil in je še vedno vključen v šest različnih raziskovalnih projektov. Je član raziskovalne skupine Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, ki je rangirana med najboljših 150 Shanghajske liste raziskovalnih institucij v letu 2016/17.

Področja dela:

  • dehidracija športnikov,
  • mišične funkcije,
  • fiziologija športa
  • fiziološki odzivi vrhunskih športnikov.