dr. Erika Bešter

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 611 79 34
Erika Bešter Leta 1996 je diplomirala na katedri za analizno kemijo, leta 2007 pa je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Oksidacijska stabilnost ekstra deviških oljčnih olj Slovenske Istre. Zaposlena je bila kot asistentka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kot analitičarka na Zavodu za zdravstveno varstvo Koper, kot profesorica na Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper, predavala je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Od leta 2002 dela na področju oljčnega olja, sprva v laboratoriju LABS, kasneje pa na ZRS. V Laboratoriju inštituta za oljkarstvo dela kot odgovorna analitičarka, opravlja pa tudi funkcijo vodje kakovosti v akreditiranem laboratoriju. Kot raziskovalka sodeluje pri projektih Inštituta za oljkarstvo, dela na področju meroslovja in izvaja strokovne naloge v okviru Javnih služb s področja oljkarstva.

Področja raziskovanja:

  • delo na raziskovalnih projektih, predvsem na področju oljkarstva,
  • delo na področju meroslovja,
  • vzdrževanje sistema kakovosti v akreditiranem laboratoriju – vodja kakovosti,
  • ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja,
  • strokovno delo v okviru Javnih služb s področja oljkarstva.