Področja raziskovanja:

  • Znanost o športu/Kineziologija
  • Motorični razvoj in motorično učenje; mehanizmi prilagajanja gibalnega sistema in funkcionalnih zmožnosti človeka – razvojno, okoljsko in življenjsko specifično

Biografija:

Rado Pišot je diplomiral na Fakulteti za telesno kulturo Univerze v Ljubljani, zaključil znanstveni magisterij na skupnem programu Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu in doktoriral iz kinezioloških znanosti leta 1997 na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo »Model motoričnega prostora šestinpolletnih otrok pred parcializacijo morfoloških značilnosti in po njej«.
Rado Pišot je od marca 2013 direktor ZRS Koper ter član Znanstvenega sveta ZRS Koper. Pred tem je bil kot pobudnik in ustanovitelj Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS, vse od njegove ustanovitve leta 2004 pa do marca 2013 tudi njegov predstojnik.
Poleg raziskovalnega dela je ves čas svojega delovanja vpet tudi v pedagoško delo. Bil je eden od pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP) ter prvi dekan UP Pedagoške fakultete v Kopru (2003 – 2007). Med leti 2007 – 2011 je bil prorektor za področje znanstveno‐raziskovalnega in razvojnega dela Univerze na Primorskem. Bil je pobudnik in soavtor ter več let tudi koordinator novih študijskih programov Aplikativne kineziologije 1., 2. in 3. stopnje. Danes kot predavatelj redno sodeluje s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje pa prenaša študentom v okviru različnih študijskih predmetov na vseh stopnjah študija na univerzah doma in v tujini.
Rado Pišot je objavil številne znanstvene članke, njegove znanstvene objave pa dosegajo več kot 700 enot. Njegova dela so pogosto citirana v domači in tuji znanstveni literaturi. Rado Pišot je za svoje delo in raziskovanje prejel številne nagrade: Glasnik znanosti UP ZRS; Mednarodna nagrada »Alfonso Borelli« – za prispevek znanosti na področju vesoljske fiziologije, Univerze v Neaplju, Italija; Zlata plaketa Univerze na Primorskem; Častni senator Univerze na Primorskem PEF; Priznanje Primorski um za dosežke v primorskem gospodarstvu; naziv Častni vabljeni profesor Univerze v Zagrebu in Bloudkovo priznanje za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, Republike Slovenije.